مشاهده مقالات چاپ شده اینجانب در خصوص مگ لو

 

و

 

مقالات ISI داوری شده توسط اینجانب

 

و

 

معرفی اولین و بزرگترین بانک اطلاعاتی مگ لو در جهان

 

و

 

مشاهده سایر مقالات چاپ شده اینجانب در خصوص راه آهن

 

و

 

مشاهده سایر مقالات داوری شده توسط اینجانب

 

 

 

 

 

مقالات ISI چاپ شده:

 

 

1- DEVELOPMENT OF A MAGLEV VEHICLE/GUIDEWAY SYSTEM INTERACTION MODEL AND COMPARISON OF THE GUIDEWAY STRUCTURAL ANALYSIS WITH RAILWAY BRIDGE STRUCTURES

با همکاری جناب آقای دکتر حسن زیاری در دوران های:

- معاون وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران 

- ریاست عالی دانشگاه پیام نور

- دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

American Society of Civil Engineers (ASCE), Journal of Transportation Engineering, Volume 137, Issue 2, pp. 140-154, February 2011, ISSN: 0733-947X, e-ISSN: 1943-5436.
 

انتخاب این مقاله به عنوان پردانلودترین (پرفروش ترین) مقاله ISI سال 2011 مجله فوق الذکر (هزینه هر بار دانلود مقاله: 30 دلار)

مشاهده این دستاورد پژوهشی در صفحه اصلی سایت معاونت فناوری و پژوهشی دانشگاه پیام نور (به عنوان اولین دستاورد پژوهشی)

دریافت مقاله

مشاهده مقاله و جزئیات مربوطه

مشاهده و دریافت مقالات مربوط به Volume 137, Issue 2

مشاهده مقاله در Transportation Research Board

مشاهده مقاله در The Library of Cracow University of Technology

مشاهده مقاله در راه آهن فرانسه (SNCF) در سایت اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC)

مشاهده مقاله در فرانسه

مشاهده مقاله در وزارت حمل و نقل و ارتباطات تایوان

مشاهده مقاله در وزارت راه آهن هند

 

2- Development of Maglev Guideway Loading Model

با همکاری جناب آقای دکتر محمدعلی رضوانی، استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران.

American Society of Civil Engineers (ASCE), Journal of Transportation Engineering, Volume 137, Issue 3, pp. 201-213, March 2011, ISSN: 0733-947X, e-ISSN: 1943-5436.

دریافت مقاله

مشاهده و دریافت مقالات مربوط به Volume 137, Issue 3

مشاهده مقاله در راه آهن فرانسه (SNCF) در سایت اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC)

مشاهده مقاله در وزارت حمل و نقل و ارتباطات تایوان

مشاهده مقاله در وزارت راه آهن هند

مشاهده مقاله در سیستم اطلاعات علم و تکنولوژی حمل و نقل کشور چین

 

3- Development of Technical and Economical Models for Widespread Application of Magnetic Levitation System in Public Transport

با همکاری:

جناب آقای دکتر حمید بهبهانی در دوران های:

- وزیر راه و ترابری

- مشاور رئیس جمهور در امور حمل و نقل 

- استاد تمام دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران.  

و جناب آقای دکتر محمدعلی رضوانی، استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران.

Iran University of Science & Technology (IUST) and Iranian Society of Civil Engineers (ISCE), International Journal of Civil Engineering (IJCE), Vol. 10, No. 1, pp. 13-24, March 2012, ISSN: 1735-0522.

دریافت مقاله

تبدیل این مقاله به عنوان پربیننده ترین مقاله این شماره از مجله (آمار تا یک سال پس از چاپ: این مقاله با 2213 خواننده و مقاله پربیننده بعدی با 1726 خواننده)

مشاهده این دستاورد

 

 

 

 

مقالات علمی - پژوهشی چاپ شده:

 

 

1- Design and Evaluation Criteria for Stations of Magnetically Levitated Trains

با همکاری:

جناب آقای دکتر محمودرضا کی منش:

- قائم مقام سابق راه آهن جمهوری اسلامی ایران  

- معاون مالی و اداری دانشگاه پیام نور   

- استادیار دانشگاه پیام نور استان تهران

Journal of Civil Engineering and Science (JCES), World Academic Publishing (WAP), Hong Kong, June 2013 (2013-06-28), Vol. 2, No. 2, pp. 72-84, ISSN: 2227-4634 (print), ISSN: 2227-4626 (online).

دریافت مقاله

 

2- The Most Important Maglev Applications

Journal of Engineering, Hindawi Publishing Corporation, New York, USA, ISSN: 2314-4912(Print), ISSN: 2314-4904(Online), Volume 2013, Published: 27 March 2013, Article ID 537986, 19 pages, doi:10.1155/2013/537986.

دریافت مقاله

 

3- Evaluation Of Dynamic Behavior Of Magnetically Levitated Trains From Operational Viewpoint And Comparison With High-Speed Railway Trains

Chinese Journal of Engineering, Hindawi Publishing Corporation, New York, USA, ISSN: 2314-8063, Volume 2013

 

4- Application of Magnetic Levitation Technology in Personal Transportation Vehicles

Current Advances in Civil Engineering (CACE), American V-King Scientific Publishing, New York, USA., Volume 1,  Issue 1, PP. 7-11, October 2013.

دریافت مقاله

مشاهده مجله

 

 

 

 

مقالات کنفرانس چاپ شده:

 

 

1- Mechanical Assessment of Maglev Vehicle – A Proposal for Implementing Maglev Trains in Iran

با همکاری مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی.

The ASME (American Society Of Mechanical Engineers) 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA 2010), Yeditepe University, Istanbul, Turkey, July 12 - 14, 2010, Volume 2/5, pp. 299-306, ISBN: 978-0-7918-4916-3. 

مشاهده پذیرش مقاله به عنوان سخنرانی و چاپ، و همچنین مشاهده دعوت نامه

مشاهده مقاله اینجانب در سایت کنفرانس (TRK 3 Applied Mechanics, 3-14 Design, ESDA2010-25003)

مشاهده برنامه زمانبندی کنفرانس  (مقاله اینجانب در بخش: 14-3 ,Design)

مشاهده زمان سخنرانی اینجانب در کنفرانس (کد مقاله: 25003)

مشاهده برنامه نهایی کنفرانس (کد مقاله: 25003)

دریافت مقاله

مشاهده و دریافت مقالات جلد دوم کتاب

دریافت فایل مقالات جلد دوم کتاب

مشاهده و دریافت تمامی مقالات 5 جلد

 

2- ASSESSMENT OF STRUCTURAL ANALYSIS AND DESIGN PRINCIPALS FOR MAGLEV GUIDEWAY: A CASE-STUDY FOR IMPLEMENTING LOW-SPEED MAGLEV SYSTEMS IN IRAN

با همکاری جناب آقای دکتر حسن زیاری در دوران های:

- معاون وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران 

- ریاست عالی دانشگاه پیام نور

- دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

The 1st International Conference on Railway Engineering, High-speed Railway, Heavy Haul Railway and Urban Rail Transit,
Beijing Jiaotong University, Beijing, China, August 20-21, 2010, China Railway Publishing House, pp. 15-23, ISBN 978-7-113-11751-1.

مشاهده این مقاله در فهرست مقالات کنفرانس (در کتاب و CD)

مشاهده تصویر روی جلد کتاب مقالات کنفرانس

 

3- PROCEDURES FOR SAFETY AND RISK ASSESSMENT OF MAGLEV SYSTEMS: A CASE-STUDY FOR LONG-DISTANCE AND HIGH-SPEED MAGLEV PROJECT IN MASHHAD-TEHRAN ROUTE

با همکاری جناب آقای دکتر حمید بهبهانی، وزیر محترم راه و ترابری، استاد تمام دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران.  

The 1st International Conference on Railway Engineering, High-speed Railway, Heavy Haul Railway and Urban Rail Transit,
Beijing Jiaotong University, Beijing, China, August 20-21, 2010, China Railway Publishing House, pp. 73-83, ISBN 978-7-113-11751-1.

مشاهده این مقاله در فهرست مقالات کنفرانس (در کتاب و CD)

مشاهده تصویر روی جلد کتاب مقالات کنفرانس

 

4- The Most Important Advantages of Magnetically Levitated Trains

Towards Sustainable Transportation Systems, Proceedings of the 11th International Conference of Chinese Transportation Professionals (ICCTP2011), August 14-17, 2011, Nanjing, China, American Society of Civil Engineers (ASCE) Publication, pp. 3974-3986, ISBN 978-0-7844-1186-5.

مشاهده برنامه زمانبندی سخنرانی اینجانب در کنفرانس

مشاهده برنامه زمانبندی سخنرانی اینجانب در کنفرانس

دریافت مقاله

مشاهده کلیه مقالات کنفرانس

مشاهده مقاله در لیست مربوطه

 

5- TECHNICAL COMPARISON OF MAGLEV AND RAIL RAPID TRANSIT SYSTEMS

با همکاری:

- جناب آقای مهندس نریمان برازی جمور، عضو هیئت علمی رشته مهندسی مدیریت پروژه دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه مرکز کرمانشاه

- جناب آقای مهندس کیوان کهکشان، مدرس دانشگاه علمی کاربردی مهستان سبز شمال شهر تنکابن استان مازندران

- جناب آقای علیرضا زارع داویجانی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان لرستان واحد دورود (مامور در دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد)

- جناب آقای دکتر حسین غضنفری، عضو هیئت علمی رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز حسن آباد و برادر محترم وزیر محترم بازرگانی جناب آقای دکتر مهدی غضنفری 

The 21st International Conference on Magnetically Levitated Systems and Linear Drives (MAGLEV 2011), October 10-13, 2011, Daejeon Convention Center, Daejoen, Korea.

مشاهده برنامه زمانبندی کنفرانس

مشاهده برنامه زمانبندی ارائه مقالات به صورت سخنرانی در کنفرانس

مشاهده برنامه زمانبندی سخنرانی اینجانب در کنفرانس

 

6- تدوين استراتژي به كارگيري قطارهای سريع السير در ايران

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، 26 و 27 دی ماه 1388، تهران، سالن همایش های رازی.

دریافت مقاله

دریافت مقاله از انجمن MBA دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

مشاهده گواهی پذیرش مقاله

مشاهده گواهینامه دوره آموزشی

 

7- نقش فناوری نوین شناوری مغناطیسی در پیشبرد علم مهندسی حمل و نقل

با همکاری جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی، مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن.

اولین همایش ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، 30 و 31 اردیبهشت 1389.

مشاهده برنامه زمانبندی سخنرانی اینجانب

دریافت مقاله

مشاهده گواهی پذیرش مقاله در همایش

دریافت مقاله

 

8- به کارگیری تکنولوژی پیشرفته شناوری مغناطیسی جهت دستیابی به انرژی های پاک در علوم محیطی

با همکاری جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی، مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن.

اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم طبیعی، کرمان، 4 و 5 اسفند 1389.

دریافت مقاله

مشاهده برنامه زمانبندی سخنرانی اینجانب

مشاهده گواهی ارائه مقاله

 

 

 

 

مقالات علمی - ترویجی چاپ شده:

 

 

1- ارائه مدل بارگذاری و معیارهای کنترل خیز برای هادی راه مگ لو

سازمان نظام مهندسی ساختمان، انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران، نشریه علمی - ترویجی بنا، شماره 41، دی 1388، صفحات 58 تا 67.

دریافت مقاله

 

 

 

 

سایر مقالات علمی چاپ شده:

 


1- بررسی انواع مختلف خطوط و سیستم های مگ لو

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مجله فنی مهندسی شمس، سال ششم، شماره چهل و پنج و شش، مرداد و شهریور 1387، صفحات 32 تا 37.

و تشکر و قدردانی سردبیر محترم نشریه جناب آقای مهندس عزت الله فیلی از مقاله ارسال شده طی نامه مورخه 20 مهر 1387 و درج تصاویر مگ لو در روی جلد مجله

مشاهده تصویر روی جلد مجله

مدیر مسئول نشریه: جناب آقای مهندس سید محمد غرضی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

دریافت مقاله


 

2- بررسی انواع ساختارهای انشعاب در خطوط مگ لو

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مجله فنی مهندسی شمس، سال هفتم، شماره چهل و نه و پنجاه، آذر و دی 1387، صفحات 54 تا 61.

مدیر مسئول نشریه: جناب آقای مهندس سید محمد غرضی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

دریافت مقاله

 

3- بررسي و ارزيابي مفهوم ايمني در بهره برداري از سيستم هاي مگ لو

با همکاری جناب آقای مهندس علي اويسي كارشناس مسئول گروه بهره برداري مركز تحقيقات راه آهن.

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مجله فنی مهندسی شمس، سال هشتم، شماره شصت و سه و شصت و چهار، صفحات 58 تا 62، بهمن و اسفند 1388.

و تشکر و قدردانی سردبیر محترم نشریه جناب آقای مهندس عزت الله فیلی از مقاله ارسال شده طی نامه مورخه 29 فروردین 1389.

مدیر مسئول نشریه: جناب آقای مهندس سید محمد غرضی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

دریافت مقاله


4- بررسی مزایای قطارهای مغناطیسی نسبت به قطارهای سریع السیر ریلی

با همکاری جناب آقای دکتر جبارعلی ذاکری، استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران و مدیر گروه رشته خط و سازه های ریلی دانشکده.

انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران، مجله حمل و نقل و توسعه، شماره 12، مرداد 1387، صفحات 44 تا 53.

دانلود فایل pdf مجله (27.7 مگابایت)

 

5- بررسی مزایای به کارگیری قطارهای مغناطیسی (مگ لو) کم سرعت در مسیرهاي كوهستاني

(مطالعه موردي: مسیر تهران – شمال)

با همکاری:

- جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی، مدیر کل محترم مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن

- جناب آقای مهندس حسین امین صدرآبادی، معاون محترم پژوهشی مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن

موسسه انتشاراتی نشر ترابر، ماهنامه صنعت حمل و نقل، سال سي و دوم، شماره 326، مهر (انتشار آبان) 1392، صفحات 50 تا 53.

دریافت مقاله از سایت انتشارات

دریافت مقاله از magiran

 

 

6- مقایسه سیستم های شناوری الکترومغناطیس و الکترودینامیک در قطارهای مغناطیسی

با همکاری جناب آقای دکتر سیامک فرشاد، استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران و رئیس سابق و مدیر گروه کنونی رشته راه آهن برقی دانشکده.

شرکت قطارهای مسافری رجاء، نشریه فنی و تخصصی پیام رجا، سال دهم، شماره 26، تیر 1388، صفحات 3 تا 9 (مقاله اول).

                                          

 

7- بررسی نقش و عملکرد سیستم های کنترل در هدایت قطارهای مغناطیسی

انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران، مجله تخصصی کنترل و ابزار دقیق، دوره هفتم، شماره 20، تیر 1387، صفحات 15 تا 17 .

 

8- ضرورت سامان دهی و توسعه حمل و نقل ریلی

روزنامه اطلاعات، شماره 24214، 23 خرداد 1387، بخش اقتصاد و بورس، صفحات 17 و 18.

دریافت مقاله

 

 

 

 

 

سایر مقالات راه آهنی چاپ شده اینجانب:

 

1- بررسي و معرفي برخي پروژه هاي پربازده راه آهن

با همکاری جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی، مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن.

وزارت راه و ترابري، نشريه (ماهنامه) راه ابريشم، سال شانزدهم، شماره 119، خرداد 1390، صفحات 46 و 47.

دریافت مقاله

 

 

 

 

 

 

 

سایر مقالات مرتبط (دیگر نویسندگان):

 

1- بررسی چگونگی حرکت قطارهای مغناطیسی

2-  بررسی سیستم قطار مغناطیسی (مگلو) و مقايسه با قطار سريع السير ريلي و امكان سنجي آن در ايران

 

 

 

اولین و بزرگترین بانک اطلاعاتی مگ لو در جهان:

 

دانلود رایگان مقاله ISI، مقاله کنفرانس، مقاله نشریات، مجلات و ژورنال ها، 

کتاب، گزارش، پایان نامه کارشناسی ارشد، تز دکترا، پاورپوینت، ویدیو فلش های آموزشی و فیلم های مستند، انیمیشنی و آموزشی و ... در خصوص مگ لو

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی

کلمات کلیدی: حمید یعقوبی سرای، حمید یعقوبی، یعقوبی سرای، یعقوبی

مگ لو، مگلو، ماگلو، قطار مغناطیسی، شناوری مغناطیسی

راه آهن سریع السیر، قطار سریع السیر، قطار تندرو، رکورد سرعت

مهندسی، عمران، راه آهن، راه و ترابری، حمل و نقل

 
 

 

 

استفاده و هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این سایت بدون ذکر منبع، علاوه بر جنبه غیر اخلاقی آن، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
پست الکترونیکی: info@maglev.ir© April, 2008, Maglev.ir. All Rights Reserved.