برخی از سایر فعالیت ها، همکاری ها، مشارکت های علمی و سوابق اجرایی

 

در زمینه راه آهن


 

 

 

 

 

نرم افزار:

ارائه اولین بسته نرم افزاری تحلیل اندرکنش دینامیکی خط – قطار در ایران در فروردین سال 1386 (نرم افزاری جامع و چند رسانه ای)، زیر نظر دکتر جبار علی ذاکری، استادیار و مدیرگروه خط و سازه های ریلی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران.

مشاهده برخی از امکانات این نرم افزار

 

 

پروژه ها و گزارش ها:

• بازدید از اکثر پروژه ها و کارخانجات مرتبط با راه آهن در کشور  و همچنین بازدید از اکثر ادارات، شرکت ها و بخش های مرتبط با راه آهن اعم از دولتی، خصوصی و ...، به تنهایی و یا با همراهی اشخاص بسیاری از جمله:

- جناب آقای دکتر جبارعلی ذاکری استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

- جناب آقای دکتر سعید محمدزاده استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

- جناب آقای دکتر شروان عطایی استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

- جناب آقای دکتر داوود یونسیان استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

- مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی

- مدیر پروژه قطار شهری مشهد

- معاون محترم فنی مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای مهندس رضا حاتمی

- معاون مالی محترم مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای حسین محمود

- رئیس گروه های مرکز تحقیقات راه آهن

- و ...

• پروژه تحقیقاتی "ساخت دستگاه تست خستگی پابندهای وسلو و پاندرول" در دانشگاه صنعتی اصفهان و انتقال به تهران به دستور مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران، زیر نظر دکتر سید جواد میرمحمدصادقی رئیس دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران.  

مشاهده برخی از تصاویر مربوط به این دستگاه

 

• دعوت و شرکت در جلسه ارزیابی پروژه طبقه بندی خطوط ریلی ایران در مرکز تحقیقات راه آهن در آبان 1387 (مجری طرح: شرکت پویش صنعت ریلی).

• بررسی و ارزیابی پروژه "الزامات زیربنایی لازم جهت افزایش سرعت قطارهای مسافری و به تبع آن افزایش سرعت قطارهای باری در مسیرهای ذیل:

1- تهران - مشهد جهت 200 کیلومتر بر ساعت مسافری

2- تهران - بندرعباس جهت 160 کیلومتر بر ساعت مسافری

و تعیین سرعت بهینه قطارهای باری" (مجری طرح: شرکت مهندسین مشاور نگراندیش)

با:

1- دعوت و شرکت در جلسات ارزیابی کیفی مشاوران حقوقی، در مرکز تخقیقات راه آهن در پاییز و زمستان 1387 از سوی جناب آقای مهندس سهیل غیاثوند رئیس گروه خط و سازه های فنی مرکز تحقیقات راه آهن

2- درخواست جناب آقای مهندس سهیل غیاثوند از اینجانب طی نامه مورخه 2 تیر 1388 مبنی بر بررسی، ارزیابی و اعلام نظر پروژه فوق الذکر و ارائه گزارش مربوطه از سوی اینجانب در 7 تیر 1388

3- دعوت و شرکت در جلسه دفاعیه فاز اول پروژه فوق در مرکز تحقیقات راه آهن در 5 مرداد 1388 از سوی جناب آقای مهندس سهیل غیاثوند

• ارزیابی پروژه های مرکز تحقیقات راه آهن در جلسات شورای پژوهشی (به صورت یک بار در هفته با حضور مدیر+معاون پژوهشی+معاون فنی+رئیس گروه ها) آن مرکز از خرداد 1388.

به درخواست مدیرعامل محترم راه آهن از اینجانب (طی نامه ای), ارزیابی و نظارت بر طرح پیشنهادی "سیستم مدیریت و نظارت هوشمند فرآیندهای یک سازمان" جناب آقای رضا مسلمی کارشناس مسئول برنامه ریزی و فناوری اطلاعات کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق پس از نامه مورخه 26 اردیبهشت 1388 مدیرکل مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای مهندس نوذر ابراهیمی لامع به مدیر عامل جناب آقای دکتر زیاری  مبنی بر مورد تایید قرار نگرفته شدن طرح فوق.

• دعوت و شرکت در جلسه دفاعیه (ارزیابی) پروژه بررسی حریم راه آهن ایران در مرکز تحقیقات راه آهن در 10 تیر 1388 (مجری طرح: شرکت ایمن تقاطع).

• تهیه گزارش "نقش راه آهن در پدافند غیرعامل" در آبان 1388 بنابه درخواست ریاست عالی جدید دانشگاه پیام نور کشور جناب آقای دکتر حسن زیاری (معاون محترم سابق وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راه آهن) در 6 آبان 1388.

• تهیه و تدوین شاخص های ایمنی مطلوب جهت ارزیابی ادارات کل راه آهن مناطق، مربوط به ستاد ارتقاء ایمنی راه آهن به تفکیک ناحیه در شش ماه اول سال 1389، بنابه درخواست مدیر محترم مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی از اینجانب در 24 مهر 1389 (که کسی در مرکز قادر به انجام آن نبود، حتی گروه مربوط به این موضوع یعنی گروه بهره برداری) و ارائه نهایی گزارشات مربوطه (شامل کلیه متعلقات) در 17 آبان 1389 از سوی اینجانب به ایشان و ارسال و ارائه آن از سوی ایشان به مدیرعامل محترم راه آهن، و همچنین تشکر های فراوان ایشان از اینجانب طی نامه های مورخه 11 آبان 1389، 15 آبان 1389 و 14 آذر 1389 و همچنین ارائه آن از سوی ایشان به رئیس گروه بهره برداری مرکز جناب آقای مهندس هاشم کلانتری در 11 و 17 آبان 1389 و ارائه آن از سوی ایشان به سایر اعضای آن گروه در 12 و 17 آبان 1389 (به مهندس علی اویسی) و 13 آذر 1389 (به سرکار خانم مهری السادات مومن) و همچنین ارائه آن از سوی اینجانب به جناب آقای مهندس هاشم کلانتری در 13 آذر 1389 و نیز رئیس گروه اطلاع رسانی مرکز سرکار خانم شادی صادق رای در 9 بهمن 1389 جهت ارائه به سرکار خانم مریم حاجتی کارشناس آن گروه بنابه در خواست مدیر مرکز از اینجانب و ارائه آن از سوی ایشان در همان روز.

و همچنین تهیه و تدوین شاخص های ایمنی مطلوب جهت ارزیابی ادارات کل راه آهن مناطق، مربوط به ستاد ارتقاء ایمنی راه آهن به تفکیک ناحیه برای سه ماهه سوم سال 1389 و ارسال آن به مدیرعامل محترم راه آهن، قائم مقام محترم راه آهن، ادارات کل نواحی راه آهن، معاون محترم امور نواحی، معاون محترم بهره برداری و سیر و حرکت و اداره کل ایمنی و نظارت بر شبکه طی نامه مورخه 30 بهمن 1389، بنابه درخواست مدیر محترم مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی از اینجانب در 14 آذر 1389 (ارائه گزارش اولیه آن به ایشان از سوی اینجانب در 28 آذر 1389 و همچنین ارائه آن از سوی اینجانب به رئیس گروه اطلاع رسانی مرکز سرکار خانم شادی صادق رای در 6 بهمن 1389 جهت ارائه به سرکار خانم مریم حاجتی کارشناس آن گروه بنابه در خواست مدیر مرکز از اینجانب و ارائه آن از سوی ایشان در همان روز و همچنین تشکر های فراوان مدیرکل محترم مرکز از اینجانب طی نامه های مورخه 20 بهمن 1389 و ...، و همچنین ارائه گزارش نهایی آن به ایشان از سوی اینجانب در 24 بهمن 1389).

و پس از آن:

- نامه مدیرکل محترم اداره کل راه آهن شمالشرق جناب آقای محمد صادق برزنونی به مرکز تحقیقات راه آهن در 7 اسفند 1389 مبنی بر پیشنهاداتی در خصوص شاخص های ایمنی نواحی ارائه شده و ارجاع آن از سوی مدیر کل محترم مرکز تحقیقات تنها به اینجانب در همان روز.   

- نامه نامه مدیرکل محترم اداره کل راه آهن اراک جناب آقای عبدا... عامری به مرکز تحقیقات راه آهن (رونوشت: قائم مقام محترم راه آهن و گروه ایمنی و نظارت بر شبکه) در 18 اسفند 1389 مبنی بر پیشنهاداتی در خصوص شاخص های ایمنی نواحی ارائه شده و ارجاع آن از سوی مدیر کل محترم مرکز تحقیقات تنها به اینجانب در همان روز. 

و همچنین تهیه و تدوین شاخص های ایمنی مطلوب جهت ارزیابی ادارات کل راه آهن مناطق، مربوط به ستاد ارتقاء ایمنی راه آهن به تفکیک ناحیه برای 9 ماهه سال 1389، بنابه درخواست مدیر محترم مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی از اینجانب و ارائه گزارش آن به ایشان از سوی اینجانب در 27 بهمن 1389 و ارائه گزارش فوق از سوی ایشان به مدیرعامل محترم راه آهن و همچنین به سرکار خانم مریم حاجتی کارشناس گروه اطلاع رسانی مرکز در 27 بهمن 1389 جهت استفاده در تهیه گزارش عملکرد.

و همچنین همکاری در پروژه "تعیین شاخص های ارزیابی ایمنی نواحی راه آهن" مربوط به گروه بهره برداری مرکز تحقیقات راه آهن.

• ارائه گزارش ویرایش ششم "سند چشم انداز حمل و نقل ریلی در افق 1404 (به انضمام برنامه پیشنهادی پنج ساله پنجم توسعه)" به  مدیر کل محترم دفتر مرکزی و امور مجامع راه آهن جناب آقای مهندس مهدی جدیدی میاندشتی در 29 دی 1388 طی ملاقات حضوری و خصوصی، برای ارائه آن به معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل راه آهن جناب آقای مهندس عبدالعلی صاحب محمدی.

انجام پروژه "بررسي درآمدهاي قابل حصول راه آهن در نواحي" در مرکز تحقیقات راه آهن بنا به پیشنهاد مدیر کل محترم مرکز جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی به اینجانب، و بازدید از اداره کل راه آهن اصفهان به همراه معاون محترم فنی مرکز تحقیقات جناب آقای مهندس رضا حاتمی و معاون محترم مالی مرکز تحقیقات جناب آقای حسین محمود در 12 اسفند 1388 طی نامه مورخه 11 اسفند 1388 از سوی مدیر کل محترم مرکز به اداره کل راه آهن اصفهان مبنی بر انجام هماهنگی های لازم و همچنین دریافت گزارش عملکرد سال 1388 اداره کل راه آهن اصفهان از کمیته نظام پیشنهادهای آن اداره کل، و همچنین ملاقات با معاون محترم اداری و مالی اداره کل راه آهن اصفهان جناب آقای عباس باباصفری.

• در خواست مدیر کل مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی از اینجانب جهت تهیه گزارشی مبنی بر ارائه قیمت حمل بار و مسافر در کشورهای ترکیه و هند در 12 دی 1389 و ارائه گزارش فوق الذکر از سوی اینجانب به ایشان در همان روز.

 

 

سمینارها، کنفرانس ها، گردهمایی ها، نشست ها، دوره ها و کارگاه های آموزشی:

• شرکت در اکثر کنفرانس ها، همایش ها و نمایشگاه های داخلی و بین المللی مرتبط با راه آهن در کشور

گذراندن دوره آموزشی ارتقاء بهره وری از طریق روش های گروهی حل مسئله در مرکز تحقیقات راه آهن در پاییز و زمستان 1387.

• دعوت رسمی برای ارزیابی و شرکت در کارگاه شریان های حیاتی در راه آهن از سوی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در بهمن 1387.

گذراندن دوره آموزشی آشنایی با نیروی کشش (موتورهای دیزل الکتریک) در مرکز تحقیقات راه آهن در اسفند 1387.

گذراندن دوره آموزشی سیستم ترمز لکوموتیو در مرکز تحقیقات راه آهن در خرداد 1388 (مدرس: جناب آقای احمد درویش).

• شرکت در کارگاه آموزشی "فن آوری های نوین در ساخت تونل های طویل ریلی" در "دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن"، در دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، در 5 مهر 1388، بنابه پیشنهاد و درخواست معاون فنی مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای مهندس رضا حاتمی از اینجانب با سخنرانی جناب آقای دکتر Uwe Jaeger از Poyra Company, Switzerland

• شرکت در سمینار "مطالعات روش های کنترل ریزش سنگ در ترانشه ها" در مرکز تحقیقات راه آهن در 22 دی 1388. ارائه کنندگان:

1- جناب آقای مهندس وحید محبتی از شرکت مانا صنعت

2- جناب آقای مهندس Jacques Bourriot از یک شرکت فرانسوی

3- جناب آقای مهندس Jean-Michel Paulik از یک شرکت فرانسوی

• حضور در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در 26 و 27 دی 1388 به عنوان تنها نماینده راه آهن جمهوری اسلامی ایران با موافقت:

1- جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن

2- جناب آقای مهندس علی اکبر تاریخی عضو محترم هیئت مدیره راه آهن و معاون برنامه ریزی و هماهنگی راه آهن

3- جناب آقای مهندس حسین شاپوری مدیر کل محترم مرکز آموزش راه آهن

با دریافت گواهینامه دوره آموزشی کاربردی مدیریت و حسابداری از سوی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (با امضای معاون محترم آموزشی دانشکده مدیریت جناب آقای دکتر طهمورث حسنقلی پور)

• دوره آموزشی یک روزه از گروه مهندسی کنترل ترافیک اداره کل سیر و حرکت راه آهن با حضور مدیرکل، معاون فنی، معاون پژوهشی و رئیس گروه های محترم مرکز تحقیقات راه آهن در تاریخ 11 بهمن 1388.        

گذراندن دوره آموزشی مدیریت پروژه در مرکز تحقیقات راه آهن در زمستان 1388 (شروع دوره: 17 بهمن 1388) (مدرس: جناب آقای مهندس حامد سلطانی). 

• شرکت در "سمینار آشنایی با استاندارد تخصصی صنایع حمل و نقل ریلی

 International Railway Industry Standard (IRIS)

در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی راه آهن (طبقه 16) در 8 اردیبهشت 1389.

مشاهده گواهینامه

مشاهده اسامی سخنرانان 

 

• شرکت در اولین همایش ملی و چھارمين ھمايش مؤسسه آموزش عالي خاوران در خصوص فناوری های نوین در علوم مهندسی در شهر مشهد، در 30 و 31 اردیبهشت 1389 و سخنرانی در 15:40 الي 16 روز پنجشنبه لغایت 30 اردیبهشت 1389، به عنوان تنها نماینده راه آهن جمهوری اسلامی ایران با موافقت:

1- جناب آقای مهندس طالب زارع قائم مقام محترم راه آهن

2- جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن

3- مدیر کل محترم مرکز آموزش راه آهن

• دعوت رسمی از اینجانب برای حضور در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک طی نامه مورخه 7 مهر 1389 دبیر اجرایی کنفرانس جناب آقای دکتر مهدی عاطفی.

• حضور در اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک در 4 و 5 اسفند 1389 در کرمان به عنوان تنها نماینده راه آهن جمهوری اسلامی ایران با موافقت:

1- جناب آقای مهندس طالب زارع قائم مقام محترم راه آهن

2- جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن

3- جناب آقای مهندس احمد شفیق سرپرست محترم مرکز آموزش راه آهن

 

 

پایان نامه های کارشناسی ارشد و تزهای دکترا:

• شرکت در اکثر جلسات دفاعیه سمینار و پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران از سال 1384 (اولین دوره اخذ دانشجوی کارشناسی ارشد) تا کنون.
داور و ناظر پروژه "مطالعه میدانی افزایش مقاومت جانبی خطوط CWR با تراورس های اصطکاکی".

(داور: رد و یا امتیاز دهی 0 تا 100 و تعیین قیمت حمایت

ناظر: نظارت بر نحوه انجام کار و رد و یا تایید گزارشات ارائه شده) 

پروژه: پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجو: جناب آقای مهندس بهروز میرفتاحی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر جبارعلی ذاکری، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

استادان مشاور:

- جناب آقای دکتر مرتضی اسماعیلی، استادیار، عضو هیئت علمی و مدیر گروه خط و سازه های ریلی و مدیر گروه ایمنی در راه آهن دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

- جناب آقای دکتر شروان عطایی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

داور مدعو خارجی (در دانشگاه): جناب آقای دکتر حسنی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

داور مدعو اول داخلی (در دانشگاه): جناب آقای دکتر سعید محمدزاده، استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

تاریخ دفاع در (دانشگاه): 15 دی 1388  

حمایت کننده: مرکز تحقیقات راه آهن، بنا به در خواست جناب آقای دکتر جبارعلی ذاکری مبنی بر حمایت مالی از پایان نامه فوق الذکر طی نامه مورخ 5 اردیبهشت 1388 آن دانشکده.

تاریخ شروع قرارداذ: 16 اسفند 1388

تاریخ خاتمه قرارداد: 16 آذر 1389

تاریخ تایید نهایی از سوی اینجانب: در جلسه شورای پژوهشی 8 آذر 1389 مرکز تحقیقات راه آهن

مشاهده پایان نامه

و همچنین داوری مقاله ارائه شده جناب آقای دکتر ذاکری و آقای مهندس میرفتاحی تحت عنوان "مطالعه میدانی مقاومت جانبی خط بالاستی با استفاده از تراورس های اصطکاکی" برای بولتن فنی مرکز تحقیقات راه آهن.

انتخاب اینجانب برای داوری و دریافت مقاله: 24 آبان 1389

ارائه نتایج داوری از سوی اینجانب به گروه اطلاع رسانی مرکز تحقیقات راه آهن: 13 آذر 1389

• انتخاب اینجانب به عنوان داور و ناظر تز دکترای جناب آقای مهندس سید امیر بنی مهد گل سفید، ورودی سال 1386 رشته مهندسی عمران-مهندسی زلزله پژوهشکده بین المللی و زلزله شناسی و مهندسی زلزله تحت عنوان "ارائه مدل تحلیلی اندرکنش قطار - خط - پل و معتبرسازی با اندازه گیری در محل"، در جلسه شورای پژوهشی 19 آبان 1388 مرکز تحقیقات راه آهن. (بنا به در خواست مدیر تحصیلات تکمیلی آن پژوهشکده جناب آقای حسین حمزه لو طی نامه 4 شهریور 1388 آن پژوهشکده مبنی بر حمایت مالی از تز مذکور بنا به درخواست نامبرده) 

(داور: رد و یا امتیاز دهی 0 تا 100 و تعیین قیمت حمایت

ناظر: نظارت بر نحوه انجام کار و رد و یا تایید گزارشات ارائه شده) 

داور پروژه "بررسی میدانی تاثیر شن های روان در افزایش تنش های تماسی بین تراورس و بالاست"

با انتخاب در جلسه شورای پژوهشی 23 خرداد 1389 مرکز تحقیقات راه آهن

(داور: رد و یا امتیاز دهی 0 تا 100 و تعیین قیمت حمایت)

پروژه: پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجو: جناب آقای مهندس رئوف عباسی (رشته مهندسی خطوط راه آهن)

استاد راهنما: جناب آقای دکتر جبارعلی ذاکری، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

استاد مشاور:

- جناب آقای دکتر شروان عطایی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

حمایت کننده: مرکز تحقیقات راه آهن، بنا به در خواست جناب آقای دکتر جبارعلی ذاکری مبنی بر حمایت مالی از پایان نامه فوق الذکر طی نامه مورخ 24 فروردین 1389 آن دانشکده.

تاریخ دفاع در دانشگاه: 7 دی 1389

• همکاری و ارائه مشاوره در تهیه و تنظیم پروژه کارشناسی ارشد جناب آقای مهندس حسین محمود معاون محترم مالی مرکز تحقیقات راه آهن و دانشجوی آمار دانشگاه پیام نور تهران تحت عنوان "بررسی متغیرهای موثر در عملکرد حمل و نقل ریلی با استفاده از روش رگراسیون چند متغیره" با حمایت مالی مرکز تحقیقات راه آهن، در بهار، تابستان و پاییز 1389.  

استاد راهنما: جناب آقای دکتر پرویز نصیری

استاد مشاور: جناب آقای دکتر علی شادرخ، معاون محترم مالی دانشگاه پیام نور استان تهران

داور و ناظر پروژه "پایش تغییر مکان جانبی خط آهن CWR با تراورس اصطکاکی در قوس ها".

انتخاب اینجانب: در جلسه شورای پژوهشی 11 مهر 1389 مرکز تحقیقات راه آهن

پروژه: پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجو: جناب آقای مهندس معراج براتی

رشته: مهندسی خط و سازه های ریلی (مهندسی خطوط راه آهن)

استاد راهنما: جناب آقای دکتر جبارعلی ذاکری، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

استاد مشاور: جناب آقای دکتر سعید محمدزاده، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

حمایت کننده: مرکز تحقیقات راه آهن، بنا به در خواست رئیس دانشکده مهندسی راه آهن سرکار خانم دکتر پریسا حسینی تهرانی مبنی بر حمایت مالی از پایان نامه فوق الذکر طی نامه مورخه 6 مهر 1389 آن دانشکده و تصویب در جلسه شورای پژوهشی 8 آذر 1389 مرکز تحقیقات راه آهن.

تاریخ دفاع در دانشگاه: 28 فروردین 1390

استاد ممتحن خارجی: جناب آقای دکتر سید ابوالفضل حسنی دانشیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

استاد ممتحن داخلی: جناب آقای دکتر سید مسعود نصر آزادانی

داور و ناظر پروژه "بررسی اثرات متقابل ارتعاشی دو خودروی ریلی عبور موازی".

انتخاب اینجانب به عنوان داور: در جلسه شورای پژوهشی مورخه 11 بهمن 1389

انتخاب اینجانب به عنوان ناظر: در جلسه شورای پژوهشی مورخه 25 بهمن 1389

پروژه: پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجو: جناب آقای مهندس محمد هادی دهقان منگابادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک - طراحی کاربردی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد

استاد راهنما: جناب آقای دکتر سعید ابراهیمی، عضو هیئت علمی و استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یزد

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمد مهدی جلیلی، عضو هیئت علمی و استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یزد

تاریخ تصویب در شورای آموزشی - پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی: 7 آذر 1389  

طی نامه مورخه 27 دی 1389 مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جناب آقای دکتر سید محمد مهدی حسینی و طی نامه مورخه 8 دی 1389 استاد راهنما به مرکز تحقیقات راه آهن مبنی بر درخواست جهت حمایت مالی.

داور و ناظر پروژه "امکان سنجی ساخت ایستگاه های جدید راه آهن در شهر تهران".

انتخاب اینجانب به عنوان ناظر: در جلسه شورای پژوهشی مورخه 25 بهمن 1389

پروژه: پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجو: جناب آقای مهندس مهدی دولت آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

استاد راهنما: جناب آقای دکتر ابراهیم صفا

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمد سعید منجم

تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده: 12 آبان 1389  

تاریخ تصویب در شورای پژوهشی واحد: 28 آذر 1389  

طی نامه مورخه 23 بهمن 1389 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جناب آقای دکتر مهرداد جوادی به مرکز تحقیقات راه آهن مبنی بر معرفی و درخواست مساعدت های لازم با نامبرده.

داور پروژه "طراحی بهینه شبکه های عصبی پیشخور جهت مسایل پیش بینی با استفاده از الگوریتم های ترکیبی: مطالعه موردی در راه آهن ج.ا.ا""

انتخاب اینجانب به عنوان داور: در جلسه شورای پژوهشی مورخه 20 فروردین 1390

پروژه: پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجو: جناب آقای مهندس محمد مهدی خوشرفتار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی راه آهن گرایش حمل و نقل ریلی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مسعود یقینی استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

تاریخ تصویب در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده: 26 تیر 1389  

طی نامه مورخه 16 اسفند 1389 رئیس دانشکده مهندسی راه آهن سرکار خانم دکتر پریسا حسینی تهرانی مبنی بر حمایت مالی از پایان نامه فوق الذکر 

 

 

طرح های نخبگی:

مسئول پروژه و ناظر طرح نخبگی "مديريت هزينه چرخه عمر زير ساخت ريلي از ديدگاه نگهداري و تعمير" (در عوض خدمت سربازی)" جناب آقای مهندس مسعود فتحعلی دانشجوی دکترای خاک و پی دانشکده عمران دانشگاه  امیرکبیر، پس از ارزیابی پروژه مذکور در جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات راه آهن در 5 خرداد 1388.

شروع پروژه: 19 خرداد 1388

پایان پروژه: 19 فروردین 1389

تمدید پروژه: 8 ماه 

مدت زمان کل پروژه: 18 ماه

تایید نهایی پروژه (از سوی اینجانب): در جلسه شورای پژوهشی 8 آذر 1389 مرکز تحقیقات راه آهن

و همچنین برگزاری سمیناری توسط اینجانب در مرکز تحقیقات راه آهن جهت ارائه این طرح از سوی آقای فتحعلی در 7 آذر 1389.

مشاهده طرح

و همچنین داوری مقاله ارائه شده جناب آقای مسعود فتحعلی تحت عنوان "مديريت هزينه چرخه عمر زير ساخت ريلي از ديدگاه نگهداري و تعمير" برای بولتن فنی مرکز تحقیقات راه آهن.

انتخاب اینجانب برای داوری و دریافت مقاله: 15 آذر 1389

ارائه نتایج داوری از سوی اینجانب به گروه اطلاع رسانی مرکز تحقیقات راه آهن: 17 آذر 1389

و اعلام نتایج مربوطه شامل تایید گزارش، میزان رضایت و نوع ارزیابی محصول به لحاظ کیفیت و محتوی به ستاد کل نیروهای مسلح - نخبگان در 21 آذر 1389.

شرکت در جلسه دفاعیه طرح نخبگی (جایگذین خدمت سربازی) جناب آقای مهندس شکرساز (مربوط به گروه علائم و ارتباطات مرکز تحقیقات راه آهن) بنابه در خواست مدیر مرکز جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی از اینجانب در جلسه شورای پژوهشی 22 آذر 1389 آن مرکز جهت بررسی و ارزیابی طرح پژوهشی نامبرده.

 

 

سایر همکاری ها:

• درخواست جناب آقای دکتر حسن زیاری ریاست عالی دانشگاه پیام نور ایران از اینجانب طی ملاقات حضوری و خصوصی در دفتر ایشان در شعبه مرکزی دانشگاه پیام نور در تهران (لشکرک) در 5 اردیبهشت 1389 مبنی بر تاسیس یک موسسه خصوصی پژوهشی در خصوص حمل و نقل با همکاری ایشان و اینجانب و همچنین درخواست ایشان از اینجانب مبنی بر انتخاب نام و تهیه و تکمیل مدارک مربوطه جهت گرفتن مجوز و ثبت مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انجام امور ذیل توسط اینجانب:

- نام انتخابی: "مرکز پژوهشی حمل و نقل ریلی پیشرو"

- انخاب هیات موسس: شامل اینجانب + دکتر حسن زیاری + دکتر سید محمد سادات حسینی (مدیر کل مرکز تحقیقات راه  آهن)

- نماینده هیات موسس: اینجانب

- نوشتن طرح بسیار کاملی شامل: هدف تاسیس، دلائل توجیهی، برنامه پژوهشی و ...

- تهیه و تکمیل کلیه مدارک مربوطه

- معرفی پژوهشگران مرکز شامل (با مذاکره و هماهنگی با تک تک اشخاص نامبرده):

مشاهده پزوهشگران

 

• پیشنهاد تهیه "کارنامه پژوهشی مرکز تحقیقات راه آهن" به مدیرکل مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در 23 خرداد 1389 و استقبال ایشان از طرح فوق و واگذاری انجام آن به اینجانب.

• درخواست جناب آقای دکتر حسن زیاری ریاست عالی دانشگاه پیام نور ایران از اینجانب در 10 تیر 1389 مبنی بر شرکت اینجانب در کنفرانس توسعه شهر تهران با حضور ایشان.

پیشنهاد مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی به اینجانب به عنوان سرپرست آزمایشگاه های مرکز تحقیقات راه آهن (علاوه بر ریاست گروه قطارهای سریع السیر) در اواخر تیر ماه 1389.

• پیشنهاد معاون محترم فنی مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای مهندس رضا حاتمی به اینجانب در 27 تیر 1389 مبنی بر معرفی اینجانب به عنوان مشاور جوان وزیر راه و ترابری جناب آقای دکتر حمید بهبهانی.

• درخواست مدیرعامل محترم شرکت مهندسين مشاور آيريانا طرح و برنامه، سرکار خانم مهندس مریم غیاث الدین، از اینجانب در شهریور ماه 1389، مبنی بر انتخاب اینجانب به عنوان سرگروه راه آهن در شرکت.

• همکاری با جناب آقای دکتر سعید محمدزاده استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص "مقایسه فنی و اقتصادی راهکارهای افزایش ظرفیت در مسیر راه آهن و ارائه راهکار بهینه" و تشکر و قدردانی ایشان از اینجانب طی نامه مورخه 1 دی 1389.

• درخواست مدیر کل محترم دفتر مرکزی و امور مجامع راه آهن جناب آقای مهندس مهدی جدیدی میاندشتی از اینجانب در 13 دی 1389 مبنی بر بازدید از دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران به همراه اینجانب، و انجام بازید فوق (دو نفره) در 14 دی 1389 با انجام هماهنگی های لازم توسط اینجانب با رئیس دانشکده مهندسی راه آهن سرکار خانم دکتر پریسا حسینی در صبح روز بازدید.

 

 

 

 

بازگشت به صفحه مربوطه 

کلمات کلیدی: حمید یعقوبی سرای، حمید یعقوبی، یعقوبی سرای، یعقوبی

مگ لو، مگلو، ماگلو، قطار مغناطیسی، شناوری مغناطیسی

راه آهن سریع السیر، قطار سریع السیر، قطار تندرو، رکورد سرعت

مهندسی، عمران، راه آهن، راه و ترابری، حمل و نقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده و هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این سایت بدون ذکر منبع، علاوه بر جنبه غیر اخلاقی آن، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
پست الکترونیکی: info@maglev.ir


© April, 2008, Maglev.ir. All Rights Reserved.