مشاهده فعالیت های صورت گرفته توسط اینجانب به عنوان مشاور جوان

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

• انتخاب اینجانب به عنوان مشاور جوان راه آهن جمهوری اسلامی ایران از 31 شهریور 1389 تا کنون، (شامل 3 نفر با احتساب اینجانب در کل راه آهن جمهوری اسلامی ایران)

با معرفی اینجانب از سوی قائم مقام محترم مدیرعامل راه آهن و عضو هیئت مدیره راه آهن جناب آقای مهندس طالب زارع طی نامه مورخه 31 شهریور 1389 ایشان به مشاور محترم وزیر راه و ترابری و رئیس پیگیری ارزیابی طرح های عمرانی جناب آقای مهندس هادی ارومیان، بازگشت به نامه مورخه 30 مرداد 1389 وزارت راه به راه آهن مبنی بر معرفی افرادی به عنوان مشاوران جوان از کل مجموعه راه آهن.

سه نفر فوق الذکر شامل:

1- حمید یعقوبی سرای، فوق لیسانس عمران گرایش مهندسی خطوط راه آهن، رئیس گروه قطارهای سریع السیر مرکز تحقیقات راه آهن.

2- جناب آقای مهندس فرشاد نیک سای، فوق لیسانس مهندسی مکانیک، کارشناس برنامه ریزی دفتر بودجه راه آهن.

3- جناب آقای مهندس شهریار هماوندی، لیسانس مهندسی راه آهن، کارشناس خط اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن.

 

• دعوت از اینجانب جهت حضور در "چهارمین همایش سراسری مشاوران جوان" و اولین نشست مشترک با هیئت محترم دولت به ریاست رئیس محترم جمهور و با حضور معاون اول ایشان، وزرا، استانداران، فرمانداران و ... در روزهای 18 و 19 مهر ماه 1389 در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی، طی نامه مورخه 11 مهر ماه 1389 مشاور محترم وزیر راه و ترابری و رئیس پیگیری و ارزیابی طرح های عمرانی جناب آقای مهندس هادی ارومیان به معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران جناب آقای مهندس عبدالعلی صاحب محمدی و سپس نامه ایشان به مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در همان روز و سپس نامه ایشان به اینجانب در همان روز. (تنها دعوت از اینجانب در کل راه آهن)

 

• دعوت از اینجانب جهت حضور در جلسه روز یکشنبه مورخ 9 آبان 1389 ساعت 10 در طبقه 14 وزارت راه و ترابری به منظور هماهنگی بیشتر و ارتباط موثر مابین اعضای محترم مشاورین جوان وزارت راه و ترابری، طی نامه مورخه 27 مهر ماه 1389 مشاور محترم وزیر و رئیس گروه مشاوران جوان وزارت راه و ترابری جناب آقای مهندس هادی ارومیان به معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران جناب آقای مهندس عبدالعلی صاحب محمدی و سپس نامه ایشان به مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در 1 آبان 1389 و سپس نامه ایشان به اینجانب در همان روز. (تنها دعوت از اینجانب در کل راه آهن)

 

• دعوت از اینجانب در تکمیل بانک اطلاعاتی مشاوران جوان وزارت راه و ترابری، طی نامه مورخه 3 آبان ماه 1389 مشاور محترم وزیر و رئیس گروه مشاوران جوان وزارت راه و ترابری جناب آقای مهندس هادی ارومیان به معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران جناب آقای مهندس عبدالعلی صاحب محمدی و سپس نامه ایشان به مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در 4 آبان 1389 و سپس نامه ایشان به اینجانب در 5 آبان 1389. (تنها دعوت از اینجانب در کل راه آهن)

 

• دعوت از اینجانب جهت حضور در اولین جلسه شورای استانی و دومین جلسه شورای مرکزی مشاوران جوان وزارت راه و ترابری در تاریخ 30 آبان 1389 در ساختمان شهید دادمان با مور اصلی نحوه حضور در نمایشگاه حمل و نقل در تاریخ 11 تا 14 آذر 1389 و ارائه کلیه نظرات، توانمندیها، دستاوردها و فرصت های مشاوران جوان مجموعه جهت بهره برداری های مقتضی، طی نامه مورخه 17 آبان ماه 1389 مشاور محترم وزیر و رئیس گروه مشاوران جوان وزارت راه و ترابری جناب آقای مهندس هادی ارومیان به معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران جناب آقای مهندس عبدالعلی صاحب محمدی و سپس نامه ایشان به مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در 19 آبان 1389 و سپس نامه ایشان به اینجانب در همان روز. (تنها دعوت از اینجانب در کل راه آهن)

 

• دعوت از اینجانب جهت حضور در اولین نمایشگاه راه و ترابری و صنایع وابسته در 11 تا 14 آذر 1389، طی نامه مورخه 22 آبان ماه 1389 مشاور محترم وزیر و رئیس گروه مشاوران جوان وزارت راه و ترابری جناب آقای مهندس هادی ارومیان به معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران جناب آقای مهندس عبدالعلی صاحب محمدی مبنی بر حضور گروه مشاوران جوان وزارت راه و ترابری در این نمایشگاه و ارائه گزارش عملکرد، برنامه ها و اهداف، دستاوردها و فرصت های حوزه خویش، و همچنین ارائه طرح ها، ایده ها و پیشنهادات جهت برپایی هر چه بهتر غرفه مشاوران جوان، و سپس نامه ایشان به مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در همان روز و سپس نامه ایشان به اینجانب در 23 آبان 1389. (تنها دعوت از اینجانب در کل راه آهن).

 

انجام همکاری های لازم با رئیس گروه مشاوران جوان راه آهن از 23 آبان 1389 تا کنون (به عنوان تنها مشاور جوان راه آهن که کلیه اقدامات مربوطه ایشان در این حوزه تنها از سوی ایشان به اینجانب جهت بررسی، ارزیابی و ارائه مشاوره واگذار می گردد)

اطلاع رسانی خبر انتصاب رئیس گروه مشاوران جوان راه آهن به ترتیب:

1- انتصاب جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی مدیر کل مرکز تحقیقات راه آهن به سمت مشاور مدیرعامل و رئیس گروه مشاوران جوان راه آهن از سوی جناب آقای مهندس عبدالعلی صاحب محمدی معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راه آهن طی حکمی در تاریخ 23 آبان 1389 و ارجاع آن به کلیه نواحی و ادارت راه آهن طی نامه مورخه همان روز

2- اطلاع خبر فوق الذکر از سوی جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی به اینجانب طی نامه مورخه همان روز

 

• ارائه دو طرح پیشنهادی (مربوط به نظام پیشنهادهای راه آهن) به وزارت راه و ترابری از سوی اینجانب در 8 آبان 1389 برای غرفه مشاوران جوان در نمایشگاه راه و ترابری و صنایع وابسته در 11 تا 14 آذر 1389، بنابه درخواست جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی مدیر کل مرکز تحقیقات راه آهن از اینجانب. دو طرح فوق الذکر شامل:

1- "اصلاح زیرسازی به روش تثبیت با آهک با ماشین WR2500" مربوط به جناب آقای مهندس محمد سلیمانی مسئول گروه ماشین آلات مرکز تحقیقات راه آهن

2- "طراحی و ساخت سینی دوار درزین" مربوط به جناب آقای  مهندس حسین اسدی نیا کارمند شرکت خدمات خط و ابنیه فنی - سیرجان

 

• دریافت، ارزیابی و ارائه چارت سازمانی و ماموریت های گروه مشاوران جوان وزارت راه و ترابری از جناب آقای بهروز داداشی در وزارت راه و ترابری در 21 آذر 1389 و ارائه آن به جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی مدیر کل مرکز تحقیقات راه آهن از سوی اینجانب در همان روز:

به ترتیب:

1- نامه مورخه 29 آبان ماه 1389 مشاور محترم وزیر و رئیس گروه مشاوران جوان وزارت راه و ترابری جناب آقای مهندس هادی ارومیان به معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران جناب آقای مهندس عبدالعلی صاحب محمدی مبنی بر ارائه پیشنهادات در خصوص چارت سازمانی و ماوریت های گروه مشاوران جوان وزارت راه و ترابری 

2- و سپس نامه ایشان به مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در همان روز

3- و سپس نامه ایشان به اینجانب در همان روز، جهت بررسی و ارزیابی

 

• شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی مشاوران جوان راه آهن و استخراج و ارزیابی طرح ها و ایده های آنان و به دنبال آن افزایش تعداد مشاوران جوان در سطح راه آهن و دریافت طرح ها و ایده های پیشنهادی آن ها با ارائه بک ایده ابتکاری توسط اینجانب به مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در 25 آبان 1389 و تهیه و ارسال نامه ای با موضوع طرح های پیشنهادی مشاوران جوان مبنی بر معرفی مشاوران جوان در حال خدمت در آن ناحیه و ارائه طرح ها و پیشنهادهای سازنده آنان تا پایان آذر ماه 1389، طی نامه ای به کلیه نواحی راه آهن در 2 آذر 1389 و پس از آن دریافت های ذیل (الف تا ه: 5 مورد) از 13 آذر 1389 تا 8 دی 1389:

الف) بررسی و ارزیابی طرح پیشنهادی جناب آقای مهندس علی مهدی پور (لیسانس عمران) مشاور جوان مدیرکل راه آهن جنوب جناب آقای مهندس علیرضا احتشامی (تاریخ حکم مشاور جوان مدیر کل: 21 مرداد 1387)، تحت عنوان "طرح تشکیل کمیته جوانان در اداره کل راه آهن جنوب"

به ترتیب:

1- نامه از اداره کل راه آهن جنوب به مدیر کل مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در 13 آذر 1389 مبنی بر معرفی و ارائه طرح پیشنهادی نامبرده

2- ارجاع مدارک فوق الذکر تنها به اینجانب توسط جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در مورخه همان روز   

ب) بررسی و ارزیابی طرح پیشنهادی جناب آقای مهندس یوسف قائدامینی هارونی (لیسانس) کارشناس لکوموتیو اداره کل راه آهن اصفهان (بدون ارائه حکم مشاوره)، در خصوص "درجازدگی"

به ترتیب:

1- نامه از اداره کل راه آهن اصفهان به مدیر کل مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در 14 آذر 1389 مبنی بر معرفی و ارائه طرح پیشنهادی نامبرده

2- ارجاع مدارک فوق الذکر تنها به اینجانب توسط جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در مورخه همان روز

ج) بررسی و ارزیابی مدارک جناب آقای مهندس محمدرضا دیمه (کارشناس گروه آمار و فن آوری اطلاعات اداره کل راه آهن خراسان) سرپرست گروه مشاوران جوان اداره کل راه آهن خراسان (تاریخ حکم سرپرست گروه مشاوران جوان آن اداره کل از سوی جناب آقای مهندس محمد هادی ضیایی مهر مدیرکل راه آهن خراسان: 18 مرداد 1389)

به ترتیب:

1- نامه جناب آقای مهندس محمد هادی ضیایی مهر مدیرکل راه آهن خراسان به مدیر کل مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در 18 آذر 1389 مبنی بر معرفی نامبرده

2- ارجاع مدارک فوق الذکر تنها به اینجانب توسط جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در مورخه همان روز

د) بررسی و ارزیابی طرح های پیشنهادی کارشناس امور مالی اداره کل راه آهن شمالشرق (بدون ارائه نام مشاور و حکم مشاوره)، تحت عناوین:

- ایجاد بانک اطلاعاتی مصارف انرژی (آب، برق، گاز) و تلفن ادارت کل به منظور مدیریت بر روند مصرف

- ایجاد نرم افزار کارکرد ماشین آلات خط به منظور دستیابی بر آمار و شناسایی نقاط حادثه خیز

- ایجاد نرم افزار آمار و عملکرد ادارت به منظور دسترسی سریع و تجزیه و تحلیل آنی

- ایجاد بانک اطلاعاتی بازدید خطوط جهت شناسایی نقاط حادثه خیز

- دریافت پیامک جهت اطلاع از موقعیت قطار مسافری با اعلام زمان احتمالی رسیدن به مقصد خاص

به ترتیب:

1- نامه مدیرکل راه آهن شمالشرق جناب آقای مهندس محمد صادق برزنونی به مدیر کل مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در 23 آذر 1389 مبنی بر معرفی و ارائه طرح های پیشنهادی نامبرده

2- ارجاع مدارک فوق الذکر تنها به اینجانب توسط جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در مورخه همان روز

ه) بررسی و ارزیابی طرح های پیشنهادی جناب آقای مهندس حسنعلی رضائی کارشناس مسئول کنترل ترافیک مرکزی (ctc) اداره کل راه آهن شرق (لیسانس صنایع)، رئیس گروه مشاوران جوان اداره کل راه آهن شرق (تاریخ معرفی ایشان از سوی مدیر کل راه آهن شرق جناب آقای مهندس محمد پورفخری به اداره کل راه و ترابری استان یزد مبنی بر معرفی ایشان به عنوان رئیس گروه مشاوران جوان اداره کل راه آهن شرق: 7 تیر 1389)، موضوع طرح ها شامل:

- مشکل عدم وجود آموزگار لکوموتیوران در ادارت کلی مانند اداره کل راه آهن شرق

- لزوم مکانیزه کردن امور و کاهش خطای نیروی انسانی در امور مختلف خصوصا امور سیر و حرکت

- لزوم تصمیم گیری سریع تر لکوموتیورانان جهت جلوگیری از حوادث احتمالی با توجه به روند رو به افزایش سرعت قطارهای باری و مسافری

به ترتیب:

1- نامه مدیر کل راه آهن شرق جناب آقای مهندس محمد پورفخری به مدیر کل مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در 27 آذر 1389 مبنی بر معرفی و ارائه طرح های پیشنهادی نامبرده

2- ارجاع مدارک فوق الذکر تنها به اینجانب توسط جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در 28 آذر 1389

و) بررسی و ارزیابی نامه مدیر کل راه آهن خراسان جناب آفای مهندس محمد هادی ضیایی مهر مبنی بر ارائه مدارک مشاورین جوان آن اداره کل (بدون ارائه حکم مشاوره) و جمع بندی طرح های پیشنهادی گروه مشاوران جوان برای ارسال در روزهای آتی  

به ترتیب:

1- نامه جناب آقای مهندس محمد هادی ضیایی مهر مدیرکل راه آهن خراسان به مدیر کل مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در 8 دی 1389 و دریافت آن توسط ایشان در 11 دی 1389

2- ارجاع مدارک فوق الذکر تنها به اینجانب توسط جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در مورخه همان روز

مشاوران جوان پیشنهاد شده:

- سرکار خانم مهندس الهام ترشیزی (مدرک تحصیلی: لیسانس کامپیوتر - محل خدمت: حوزه مدیریت)

- جناب آقای مهندس عباسعلی نیکو (مدرک تحصیلی: لیسانس برق - پست سازمانی: کارشناس لکوموتیو)

- جناب آقای مهندس محمدرضا دیمه (مدرک تحصیلی: لیسانس کامپیوتر (سخت افزار) - پست سازمانی: کارشنای رایانه (سخت افزار))

 

 

• دریافت و اطلاع از انتصاب:

- جناب آقای مهندس سید رضا موسوی به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه سازمانی مشاوران جوان وزارت راه و ترابری طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس هادی ارومیان مشاور وزیر و رئیس گروه مشاوران جوان وزارت راه و ترابری در 27 آذر 1389

-  جناب آقای مهندس سعید جغتایی به عنوان معاون فنی و مهندسی حوزه مشاوران جوان وزارت راه و ترابری طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس هادی ارومیان مشاور وزیر و رئیس گروه مشاوران جوان وزارت راه و ترابری در 27 آذر 1389  

به ترتیب:

1- ارجاع نامه از دفتر مرکزی و امور مجامع راه آهن به حوزه مدیرعامل در 27 آذر 1389

2- ارجاع نامه از حوزه مدیرعامل به کلیه بخش های مربوط به راه آهن در همان روز

3- ارجاع نامه از حوزه قائم مقام راه آهن به مدیر مرکز تحیقات راه آهن در 28 آذر 1389

4- ارجاع نامه از سوی مدیر مرکز تحیقات راه آهن تنها به اینجانب در 29 آذر 1389

 

 

 

بازگشت به صفحه مربوطه

 

 

  

    

 

 

 

 

کلمات کلیدی: حمید یعقوبی سرای، حمید یعقوبی، یعقوبی سرای، یعقوبی

مگ لو، مگلو، ماگلو، قطار مغناطیسی، شناوری مغناطیسی

راه آهن سریع السیر، قطار سریع السیر، قطار تندرو، رکورد سرعت

مهندسی، عمران، راه آهن، راه و ترابری، حمل و نقل

 


 

 

 

 

 


استفاده و هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این سایت بدون ذکر منبع، علاوه بر جنبه غیر اخلاقی آن، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
پست الکترونیکی: info@maglev.ir


© April, 2008, Maglev.ir. All Rights Reserved.