دکتر حمید یعقوبی سرای

 

 

داور معتبرترین ژورنال های ISI جهان

 

 

 

• داور معتبرترین ژورنال های ISI جهان

با داوری بیش از صدها مقاله، از اساتید برجسته، پروفسورها (استاد تمام ها)، دانشمندان و بزرگان علمی ایران و جهان از معتبرترین دانشگاه ها و مراکز علمی ایران و جهان از تمامی قاره ها، در بیش از ده ها مجله علمی معتبر جهان (به عنوان نمونه تنها در مجله شماره 1 زیر: داوری حدود 50 مقاله ISI در طول مدت 8 سال)

 

به عنوان تنها برخی از مجلات داوری شده:
 

1- ژورنال بین المللی: Journal of Transportation Engineering

 متعلق به: (American Society of Civil Engineers (ASCE

کشور: USA

 

2- ژورنال بین المللی: Vehicle System Dynamics

متعلق به: Taylor & Francis

کشور: UK

 

3- ژورنال بین المللی: Proceedings of the ICE - Transport

متعلق به: (Institution of Civil Engineers (ICE

کشور: UK

 

4- ژورنال بین المللی: (Coupled Systems Mechanics (CSM

متعلق به: Techno-Press

کشور: South Korea

 

5- ژورنال بین المللی: (Scientific Research and Essays (SRE 

متعلق به: Academic Journals

کشور: Nigeria

 

6- ژورنال بین المللی: (Current Engineering and Technological Research (CETR

متعلق به: (Online Research Journals (ORG

کشور: Nigeria

 

7- ژورنال بین المللی: (Journal of Chemical Science and Technology (JCST

متعلق به: (World Academic Publishing (WAP

کشور: Hong Kong

 

8- ژورنال بین المللی: (Applied Mechanics and Materials (AMM

متعلق به: (Trans Tech Publication (TTP

کشور: Switzerland

 

9- ژورنال بین المللی: (Online International Journal of Engineering and Technology Research (OIJETR

متعلق به: (Online Research Journals (ORG

کشور: Nigeria

 

10- ژورنال بین المللی: (Structural Engineering and Mechanics (SEM

متعلق به: Techno-Press

کشور: South Korea

 

11- ژورنال بین المللی: (Journal of Scientific Research and Reports (JSRR

متعلق به: SCIENCEDOMAIN international

کشور: USA, UK, India

 

12- ژورنال بین المللی: (British Journal of Economics, Management & Trade (BJEMT

متعلق به: SCIENCEDOMAIN international

کشور: USA, UK, India

 

13- ژورنال بین المللی: (International Journal of Intelligent Transportation and Urban Planning (ITUP

متعلق به: BOWEN PUBLISHING

کشور: USA

 

14- ژورنال بین المللی: (Physical Science International Journal (PSIJ

متعلق به: SCIENCEDOMAIN international

کشور: USA, UK, India

 

15- ژورنال بین المللی: (British Journal of Applied Science & Technology (BJAST

متعلق به: SCIENCEDOMAIN international

کشور: USA, UK, India

 

16- ژورنال بین المللی: (International Journal of Computer & Moderan Technology (IJCMT

متعلق به: (International Institute For Universal Research (IIUR

کشور: India

 

17- ژورنال بین المللی: (International Research Journal of Applied Technology in Education (IRJATE

متعلق به: (International Research Enthusiast Society (IRES

کشور: Philippines

 

18- ژورنال بین المللی: (Advances in Mechanical Engineering (AIME

متعلق به: SAGE Publications

کشور: UK

 

19- ژورنال بین المللی: (International Journal of Computers & Technology (IJCT

متعلق به: (Council for Innovative Research (CIR

کشور: India

 

20- ژورنال بین المللی: (Applied Engineering (AE

متعلق به: (Science Publishing Group (SceiencePG

کشور: USA

 

21- ژورنال بین المللی: (International Journal of Advanced Robotic Systems (IJARS

متعلق به: SAGE Publications

کشور: USA

 

22- ژورنال بین المللی: (American Journal of Traffic and Transportation Engineering (AJTTE

متعلق به: (Science Publishing Group (SceiencePG

کشور: USA

 

23- ژورنال بین المللی: (Science, Technology & Public Policy (STPP

متعلق به: (Science Publishing Group (SceiencePG

کشور: USA

 

24- ژورنال بین المللی: (The Open Transportation Journal (TOTJ

متعلق به: BENTHAM Open

کشور: (UNITED ARAB EMIRATES (UAE

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی

 

 

 

 

استفاده و هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این سایت بدون ذکر منبع، علاوه بر جنبه غیر اخلاقی آن، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
پست الکترونیکی: info@maglev.ir


© April, 2008, Maglev.ir. All Rights Reserved.