دکتر حمید یعقوبی سرای

 

 

داور مقالات معتبرترین کنفرانس های بین المللی در جهان
 

 

 

• داور مقالات معتبرترین کنفرانس های بین المللی در جهان

با داوری بیش از صدها مقاله، از اساتید برجسته و بزرگان علمی جهان از معتبرترین دانشگاه ها و مراکز علمی جهان

در بیش از ده ها کنفرانس علمی معتبر جهان

 

به عنوان تنها حدود 25 نمونه از کنفرانس ها:  

 

1- The International Symposium on Speed-up, Safety and Service Technology for Railway and Maglev Systems (STECH'12), Sep 17-19, 2012, COEX, Seoul, Korea.

مشاهده حکم

 

2- The 2nd International Conference on Mechanical Science and Engineering (ICMSE 2012), July 20-22, 2012, Beijing, China.

مشاهده کتاب مجموعه مقالات همایش

 

3- The 3rd International Conference on Mechanical Science and Engineering (ICMSE 2013), March 1-3, 2013, Hong Kong, China.

مشاهده کتاب مجموعه مقالات همایش

 

4- The 4rd International Conference on Mechanical Science and Engineering (ICMSE 2014), January 2-4, 2014, Sanya, China.

مشاهده کتاب مجموعه مقالات همایش

 

5- The 5rd International Conference on Mechanical Science and Engineering (ICMSE 2014), Nov. 14-16, 2014, Xi’an, Shanxi, China.

مشاهده کتاب مجموعه مقالات همایش

 

6- The 6th International Conference on Mechanical Science and Engineering (ICMSE 2015), July 17-19, 2015, Qingdao, China.

 

7- Istanbul Bridge Conference, 11-13, August, 2014, Istanbul, Turkey

 

8- The 3rd International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP 2014), Wuhan, China, June 20-22.

مشاهده حکم    

مشاهده یک نمونه از سرتیفیکیت ها:      مشاهده سرتیفیکیت

مشاهده لیست داوران و تعداد مقالات داوری شده     (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

9- 2014 International Symposium on Smart Sensors and Information Engineering (ISSSIE 2014)
August 16-17, 2014, Dalian, China.
Co-held: ICAICTE 2014 (2014 2nd International Conference on Advanced ICT for Education)

مشاهده حکم
 

10- The 2nd International Conference on Application of Materials Science and Environmental Material (AMSEM2014)

July 4-6, 2014, Yichang, Hubei, China

مشاهده حکم         مشاهده حکم

 

11- 2015 International Conference on Sustainable Energy and Environmental Engineering (SEEE2015)

July 26-27, 2015, Phuket, Thailand.

مشاهده حکم       مشاهده حکم

 

12- 2014 International Conference on E-Management and E-Education (EMEE 2014)

Beijing, China, December 19-20, 2014.

مشاهده حکم

 

13- 2014 International Conference on Computer Engineering and Education Research (ICCEER 2014)

Beijing, China, November 7-8, 2014.

مشاهده حکم

 

14- The 4th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP 2015)
July 25-27, Beijing, China.

مشاهده حکم       مشاهده حکم       مشاهده حکم      مشاهده حکم       مشاهده حکم       مشاهده حکم        مشاهده حکم     مشاهده حکم

مشاهده دو نمونه از سرتیفیکیت ها:     مشاهده سرتیفیکیت         مشاهده سرتیفیکیت

مشاهده لیست داوران و تعداد مقالات داوری شده     (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

15- 5th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP 2016)

Zhangjiajie, Hunan, China, August 22-25, 2016.

مشاهده حکم       مشاهده حکم       مشاهده حکم     مشاهده حکم    مشاهده حکم    

مشاهده حکم      مشاهده حکم   مشاهده حکم  مشاهده حکم   مشاهده حکم     مشاهده حکم

مشاهده سرتیفیکیت   مشاهده سرتیفیکیت   مشاهده سرتیفیکیت   مشاهده سرتیفیکیت   مشاهده سرتیفیکیت

     مشاهده سرتیفیکیت   مشاهده سرتیفیکیت   مشاهده سرتیفیکیت    مشاهده سرتیفیکیت    مشاهده سرتیفیکیت   مشاهده سرتیفیکیت

مشاهده لیست داوران و تعداد مقالات داوری شده     (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

16- Istanbul Bridge Conference 2016, 8-10, August, 2016, Istanbul, Turkey.

مشاهده حکم             مشاهده حکم

 

17- 2nd Annual International Conference on Economics and Management Engineering (ICEME 2016)
Wuhan, China,June 18th-19th, 2016.

مشاهده حکم

 

18- 2016 3rd International Conference on Management Science and Management Innovation (MSMI 2016)
August 13-14, 2016 in Guilin, China.

مشاهده حکم            مشاهده حکم              مشاهده حکم

 

19- 2017 International Conference on Advanced Technologies Enhancing Education (ICAT2E 2017)
Qingdao, China, March 18-20, 2017.

مشاهده حکم         مشاهده حکم

 

20- The 2017 International Workshop on Materials Science and Mechanical Engineering (IWMSME 2017)

October 27th -29th, 2017, Kunming, Yunnan, China.

مشاهده حکم                مشاهده حکم

 

21- 2017 International Conference on Applied Mathematics, Modelling and Statistics Application (AMMSA2017)

May 21-22, 2017, Beijing, China.

         مشاهده حکم               مشاهده حکم

 

22- International Workshop on Materials, Chemistry and Engineering (IWMCE 2018)

Xiamen, Fujian, China, March 24th-26th, 2018.

مشاهده حکم

 

23- International Conference on Automatic Control, Mechatronics and Industrial Engineering (ACMIE 2018)
October 29-31, 2018, Suzhou, China.

مشاهده حکم

 

24- The 5th Conference on New Advances in Condensed Matter Physics (NACMP 2018)
August 21-23, 2018, Kunming, China.

مشاهده حکم

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی

 

 

 

 

استفاده و هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این سایت بدون ذکر منبع، علاوه بر جنبه غیر اخلاقی آن، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
پست الکترونیکی: info@maglev.ir


© April, 2008, Maglev.ir. All Rights Reserved.