دکتر حمید یعقوبی سرای

 

 

معاون سردبیر، عضو هیئت تحریریه و ... مجلات بین المللی خارجی

 

 

از جمله:

1- ژورنال بین المللی: (American Journal of Traffic and Transportation Engineering (AJTTE

متعلق به: (Science Publishing Group (SceiencePG

کشور: USA

مشاهده حکم انتصاب

مشاهده عضویت در هیئت تحریریه   (سایت          تصوير 1        تصوير 2        تصوير 3       تصوير 4        تصوير 5)

 

2- ژورنال بین المللی: (Scholars Journal of Engineering and Technology (SJET

متعلق به: Scholars Academic and Scientific (SAS) Publishers

کشور: India

مشاهده گواهینامه رسمی سمت معاون سردبیر

مشاهده عضویت در هیئت تحریریه   (بروشور          سایت             تصویر)

مشاهده بروشور اطلاعات مجله

 

3- ژورنال بین المللی: (International Journal of Computer and Advanced Engineering Research (IJCAER

مشاهده عضویت در هیئت تحریریه  (سایت          تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

4- ژورنال بین المللی: (Saudi Journal of Civil Engineering (SJCE

متعلق به: Scholars Academic and Scientific (SAS) Publishers

انتشارات: Scholars Middle East Publishers

کشور: United Arab Emirates

مشاهده اعضای هیئت تحریریه

مشاهده عضویت در هیئت تحریریه   (سایت           تصویر:  نمای نزدیک     نمای دور)

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی

 

 

 

 

استفاده و هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این سایت بدون ذکر منبع، علاوه بر جنبه غیر اخلاقی آن، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
پست الکترونیکی: info@maglev.ir


© April, 2008, Maglev.ir. All Rights Reserved.