برخی از سایر فعالیت های صورت گرفته در خصوص

 

 قطارهای سریع السیر (مگ لو و ریلی) و

 

تکنولوژی شناوری مغناطیسی (مگ لو)

 

 

 

 

 

 

کتاب ها، پروژه ها و گزارش ها:

انجام و ارائه گزارش فاز صفر (توجیه فنی - اقتصادی و امکان سنجی) پروژه راه اندازی مگ لو در مسیر مشهد - تهران، برای راه آهن جمهوری اسلامی ایران زیر نظر مستقیم مدیرعامل راه آهن و ارائه کتبی بخشی از گزارشات آن یک بار در اواخر آبان و یک بار در 1 بهمن 1387 به جناب آقای دکتر حسن زیاری، معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران و تحویل آن توسط ایشان به جناب آقای دکتر حمید بهبهانی وزیر محترم راه و ترابری و استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران در 1 بهمن 1387.

مشاهده تصویر مربوطه

(این پروژه فی مابین شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و استانداری خراسان رضوی از یک طرف و شرکت مهندسی  شل گل (Schlegel) در آلمان و شرکت الکتروفن بازار - اتکو در ایران از طرف دیگر منعقد شده و به امضای معاون اقتصاد و حمل و نقل وزارت راه و ترابری جناب آقای دکتر حمید بهبهانی به نمایندگی از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و امضای استاندار خراسان رضوی جناب آقای دکتر محمد جواد محمدی زاده و امضای  مدیرعامل شرکت شل گل آلمان جناب آقای مهندس Harald SPATH و مدیرعامل شرکت الکتروفن بازار - اتکو جناب آقای مهندس حسین علی بهروزی فر در 1 تیر ماه 1386 (22June 2007) رسید.

نظارت بر نامه ها، قرارداداها، گزارشات، شرح خدمات، فازها و کلیه فعالیت های صورت گرفته توسط شرکت شل گل آلمان و شرکت مهندسی الکتروفن بازار (اتکو) و مدیرعامل آن شرکت جناب آقای حسین علی بهروزی فر در خصوص پروژه مگ لو تهران - مشهد، به درخواست جناب آقای دکتر حسن زیاری و ارائه گزارشات شفاهی و کتبی مربوطه به ایشان از 18 آبان 1387.

• ارائه گزارشی در خصوص پروژه مگ لو تهران - مشهد به نهاد ریاست جمهوری در 15 دي 1387 و ارجاع آن توسط آن نهاد به وزارت محترم راه و ترابري.

• به درخواست جناب آقای دکتر حسن زیاری از اینجانب طی نامه ای در بهمن 1387 مبنی بر بررسی، ارزیابی و نظارت بر:

کتابچه: "معرفی اجمالی راه آهن سریع السیر" که به تالیف دپارتمان راه آهن سریع السیر اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC)، و به ترجمه مهندس حسین امین صدر آبادی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات راه آهن و سرکار خانم آزاده ادیبی، و زیر نظر مستقیم مهندس نوذر ابراهیمی لامع، مدیر کل مرکز تحقیقات راه آهن تهیه شده و طی نامه مورخه 2 بهمن 1387 از سوی جناب آقای مهندس ابراهیمی جهت استحضار به مدیرعامل جناب آقای دکتر زیاری ارسال شده بود.

مشاهده کتابچه

• درخواست جناب آقای دکتر حسن زیاری از اینجانب جهت تهیه کتابچه ای در ارتباط با معرفی مگ لو، برای راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در بهمن 1387.

• پیشنهاد تقریبا تمامی مصوبات کمیته فنی راه آهن سریع السیر تهران - مشهد توسط اینجانب و تایید و تصویب کلیه بندهای پیشنهادی اینجانب توسط کمیته.

• انجام اصلاحات قرارداد مگ لو تهران - مشهد و تنظیم و ارائه قرادادی جدید به درخواست جناب آقای دکتر حسن زیاری از اینجانب در اسفند 1387.

• ترجمه مصوبات نهایی کمیته فنی راه آهن سریع السیر تهران - مشهد به زبان انگلیسی به درخواست جناب آقای دکتر حسن زیاری از اینجانب در اسفند 1387.

مطالعه، بررسی و ارزیابی بسته ارسالی اتحادیه بین المللی راه آهن ها (uic) با امضای مدیر بخش شرکت های راه آهن جناب آقای Oliver SELLNICK و مدیر بخش راه آهن سریع السیر جناب آقای Ignacio BARRON به جناب آقای دکتر حسن زیاری در خصوص کلیه مسائل مربوط به ششمین همایش جهانی راه آهن سریع السیر در 17-19 مارس 2008 آمستردام و دعوت اتحادیه مذکور از ایران برای شرکت در هفتمین همایش جهانی راه آهن سریع السیر در پکن در سال 2010، به درخواست ایشان از اینجانب طی نامه ای در 24 فروردین 1388 و ارائه گزارش مربوطه در 7 اردیبهشت 1388.

مشاهده برخی از تصاویر مربوطه

• ارائه گزارشی در خصوص پروژه مگ لو تهران - مشهد به نهاد ریاست جمهوری در 5 اردیبهشت 1388 و ارجاع آن توسط آن نهاد به استانداری محترم تهران.

• ارائه چارت سازمانی گروه جدید الاحداث قطارهای سریع السیر در مرکز تحقیقات راه آهن، در تاریخ 7 اردیبهشت 1388، بنا به درخواست جناب آقای دکتر زیاری از اینجانب در روز دوشنبه 24 فروردین 1388 و همچنین ارائه شرح وظایف سازمانی این گروه در تاریخ 10 شهریور 1388، بنا به درخواست مدیر کل جدید مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سادات حسینی از اینجانب در 9 شهریور 1388.

بررسی و ارزیابی طرح پیشنهادی مشترک شرکت های مهندسین مشاور ستک (SETEC) در فرانسه به مدیرت  جناب آقای Gerard Massin (مدیر عالی اجرائی) و لانیز در ایران به مدیریت جناب آقای دکتر (سردار) حسین کنعانی مقدم (فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران) (جوینت با یکدیگر) مبنی بر انتقال تکنولوژی و طراحی راه آهن سریع السیر در ایران، پیرو نامه های ذیل (به ترتیب):

1- نامه نماینده شرکت ستک فرانسه جناب آقای ژان کلود ماکونس به مدیرعامل شرکت لانیز جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم در 7 تیر 1388 

2- نامه مدیرعامل شرکت لانیز جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم به قائم مقام محترم وزیر راه و ترابری جناب آقای مهندس سید مهدی هاشمی قائم مقام محترم وزیر راه و ترابری در 7 تیر 1388

3- نامه مشاور وزیر راه و ترابری و مدیرکل دفتر وزارتی جناب آقای سیدیعقوب میرکتولی به معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل راه آهن جناب آقای دکتر زیاری و معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور جناب آقای مهندس برزگر، مبنی بر بررسی و اعلام نظر طرح فوق با توجه به پی نوشت قائم مقائم وزیر به معاونین فوق الذکر، در 21 تیر 1388 

4- نامه جناب آقای دکتر زیاری به اینجانب در 28 تیر 1388 مبنی بر بررسی، اقدامات و مذاکرات لازم و اعلام نظر، و ارائه گزارش مربوطه به ایشان از سوی اینجانب در 7 مرداد 1388.

انجام اولین پروژه (امانی) مرتبط با مگ لو با نام "بررسی انواع سیستم های شناوری و هادی راه های قطارهای مغناطیسی (مگ لو)" در مرکز تحقیقات راه آهن (تاریخ پیشنهاد: 1388/02/29 - تاریخ مطرح و تصویب در جلسه شورای پژوهشی: 1388/03/05 - تاریخ شروع: 1388/03/15- تاریخ اتمام و ارائه:1388/06/11).

پیشنهاد و طرح دومین پروژه (امانی) مرتبط با مگ لو با نام "بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی انواع سیستم های راه آهن سریع السیر" در مرکز تحقیقات راه آهن

کد پروژه: 881218802

تاریخ پیشنهاد: شهریور 1388

تاریخ تصویب در جلسه شورای پژوهشی: 28 مهر 1388

تاریخ شروع: 1388/09/01

تاریخ اتمام قبل از تمدید: 1389/12/26

تاریخ پایان پس از تمدید: 90/6/31 

مدت تمدید: 6 ماه

تاریخ تصویب در جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات جهت تمدید: 20 فروردین 1390

زمان اتمام و ارائه: شهریور 1390

(و همچنین ارائه گزارش این طرح از سوی مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در 12 آبان 1388 به معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل راه آهن جناب آقای مهندس عبدالعلی صاحب محمدی.) 

• تصویب تالیف کتاب "قطارهای سریع السیر ریلی" توسط اینجانب با حمایت مالی مرکز تحقیقات راه آهن، در جلسه شورای پژوهشی 28 مهر 1388 مرکز.

پیشنهاد و طرح اولین پروژه (پیمانی) مرتبط با قطارهای سریع السیر در مرکز تحقیقات راه آهن با نام "تدوین ضوابط و دستورالعمل راه آهن سریع السیر" (تاریخ پیشنهاد و تصویب در جلسه شورای پژوهشی: 19 آبان 1388).

• ارائه گزارشی در خصوص مگ لو به مدیر کل مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در 12 آبان 1388 بنابه در خواست ایشان از اینجانب مبنی بر ارائه گزارش فوق به معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل راه آهن جناب آقای مهندس عبدالعلی صاحب محمدی.      

• ارائه گزارشی در خصوص مگ لو تحت عنوان "فعالیت های انجام شده در خصوص قطارهای مغناطیسی (مگ لو) در راه آهن جمهوری اسلامی ایران" به مدیر کل دفتر مرکزی و امور مجامع راه آهن جناب آقای مهندس علیرضا زرافشان در 18 آبان 1388 بنابه در خواست ایشان از اینجانب مبنی بر ارائه گزارش فوق به معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل راه آهن جناب آقای مهندس عبدالعلی صاحب محمدی.

• اطلاع رسانی به انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران طی نامه مورخه 5 آبان 1388 مبنی بر تمايل گروه قطارهای سریع السیر مرکز تحقیقات راه آهن جهت اخذ قراردادهايي در خصوص پروژه هاي مرتبط با قطارهای سريع السير شامل:

الف) حمايت از پروژه هاي دانشجويي
- پايان نامه هاي كارشناسي ارشد تا سقف يك ميليون و هشتصد هزار تومان.
- تز دكترا تا سقف چهار ميليون تومان.
ب) اخذ قراردادهاي حق التحقيقي با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تا سقف 15 ميليون تومان با تاييد در جلسه شوراي پژوهشي (اينجانب به عنوان يكي از اعضا) و بدون تاييد در جلسه شوراي تحقيقات راه آهن.
ج) اخذ قراردادهاي پروژه هاي پيماني نوع B با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها يا شركت ها تا سقف 44 ميليون تومان با تاييد در جلسه شوراي پژوهشي (اينجانب به عنوان يكي از اعضا) و بدون تاييد در جلسه شوراي تحقيقات راه آهن.
د) اخذ قراردادهاي پروژه هاي پيماني نوع A با شركت ها با مبلغ بيش از 44 ميليون تومان و معمولا تا سقف 200 ميليون تومان با تاييد در جلسه شوراي پژوهشي (اينجانب به عنوان يكي از اعضا) و تاييد در جلسه شوراي تحقيقات راه آهن.

• انجام اقدامات لازم جهت تهیه دستورالعمل های راه آهن سریع السیر در مرکز تحقیقات راه آهن (برای اولین بار) پس از تایید در جلسه شورای پژوهشی مورخه 19 آبان 1388.  

• انجام هماهنگی ها و اقدامات لازم و تهیه و ارسال نامه ای به مدیر محترم اداره کل امور بین الملل راه آهن جناب آقای عباس نظری در تاریخ 22 آذر 1388 مبنی بر ارائه کلیه فیش های اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC) مرتبط با راه آهن سریع السیر به اینجانب رئیس گروه قطارهای سریع السیر مرکز تحقیقات راه آهن و ارائه آن از سوی ایشان  (و با همکاری سرکار خانم کردبچه از رئیس گروه های آن اداره) به اینجانب طی نامه مورخه 17 بهمن 1388.

• ارائه گزارشی در خصوص مگ لو تحت عنوان "فعالیت های انجام شده در خصوص قطارهای مغناطیسی (مگ لو) در راه آهن جمهوری اسلامی ایران" به مدیر کل محترم دفتر مرکزی و امور مجامع راه آهن جناب آقای مهندس مهدی جدیدی میاندشتی طی ملاقات حضوری و خصوصی در 30 دی 1388.

• ارائه گزارشی در خصوص مگ لو تحت عنوان "قطارهاي سريع السير مغناطيسي (مگ لو) در مسير تهران-مشهد" به مدیر کل مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در بهمن 1388 بنابه در خواست ایشان از اینجانب مبنی بر ارائه گزارش فوق به معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل راه آهن جناب آقای مهندس عبدالعلی صاحب محمدی.

مشاهده تصویر مربوطه

• تهیه و ارائه برنامه 5 ساله گروه قطارهای سریع السیر مرکز تحقیقات راه آهن به مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن، زمستان 1388، با معرفی بیش از 10 پروژه پیمانی تحقیقاتی با تعیین هزینه ها، تاریخ شروع، مدت زمان و ... هر یک از آن ها و همچنین ارائه سایر فعالیت ها و برنامه های دیگر قابل انجام این گروه در این دوره زمانی.

• انجام هماهنگی ها و اقدامات لازم و تهیه نامه ای به معاونت توسعه راه آهن در وزارت راه و ترابری جناب آقای مهندس نجفی در خصوص همکاری های لازم در ارتباط با راه آهن سریع السیر با گروه قطارهای سریع السیر مرکز تحقیقات راه آهن، زمستان 1388.

• درخواست گزارشی در خصوص مگ لو تحت عنوان "فعالیت های انجام شده در خصوص قطارهای مغناطیسی (مگ لو) در راه آهن جمهوری اسلامی ایران" از سوی معاون محترم فنی و زیربنایی راه آهن جناب آقای دکتر حجت اله روحی از اینجانب در 15 و 18 اردیبهشت 1389.

• درخواست وزیر محترم راه و ترابری جناب آقای دکتر حمید بهبهانی از اینجانب مبنی بر ارائه گزارشی در خصوص تعیین قیمت ساخت و راه اندازی قطارهای سریع السیر با سرعت 350 کیلومتر بر ساعت در کشور طی ملاقات حضوری و خصوصی اینجانب در دفتر ایشان در ساختمان وزارت راه و ترابری در ظهر روز شنبه 22 خرداد 1389 و ارائه گزارش مربوطه به ایشان طی ملاقات حضوری و خصوصی اینجانب در دفتر ایشان در ساختمان وزارت راه و ترابری در صبح روز یکشنبه 30 خرداد 1389.

• ابراز علاقه و درخواست همکاری در خصوص قطارهای سریع السیر با اینجانب از سوی جناب آقای دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی مدرس دانشکده مهندسی ژئوماتیک دانشگاه INHA کره جنوبی از تابستان 1389.

• درخواست مدیر کل محترم دفتر مرکزی و امور مجامع راه آهن جناب آقای مهندس مهدی جدیدی میاندشتی از اینجانب در 6 مرداد 1389 مبنی بر همکاری با مدیر کل محترم امور بین لملل راه آهن جناب آقای مهندس عباس نظری در خصوص تهیه گزارشی در خصوص هزینه های ساخت و راه اندازی قطارهای سریع السیر در ایران در مسیر تهران - مشهد (شامل مگ لو و ریلی) و ارائه اطلاعات و گزارشات مربوطه به رئیس جمهورر محترم جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد، و پس از آن:

1- جلسه خصوصی اینجانب با جناب آقای مهندس مهدی جدیدی میاندشتی، جناب آقای مهندس عباس نظری و جناب آقای مهندس ساکتی از اداره کل خط وسازه های ریلی.

2- جلسه خصوصی اینجانب با جناب آقای مهندس عباس نظری.

3- جلسه خصوصی اینجانب با جناب آقای مهندس طالب زارع، عضو هیئت مدیره و قائم مقام راه آهن و جناب آقای مهندس عباس نظری.

و نهایتا افتتاح (به صورت انفجاری) طرح راه آهن سریع السیر ریلی حرم (قم) تا حرم (مشهد) با سرعت 350 کیلومتر بر ساعت با حضور رئیس محترم جمهور و وزیر محترم راه و ترابری در 17 مهر 1389.

• درخواست جناب آقای مهندس حامد حمزه بهمنی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از اینجانب جهت همکاری با ابراز علاقه مندی بسیار در خصوص مگ لو با اینجانب طی نامه مورخه 7 مرداد 1389 و طی تماس تلفنی.

• ارائه گزارشی در خصوص طراحی سیستم های کنترل مگ لو به معاون محترم پژوهشی مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای مهندس حسین امین صدر آبادی بنا به درخواست ایشان از اینجانب در 16 شهریور 1389.

• ارائه گزارشی در خصوص هزینه های ساخت و راه اندازی راه آهن سریع السیر تهران - مشهد و تهران - اصفهان به مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی در 23 اسفند 1389 بنابه در خواست ایشان از اینجانب در 18 اسفند 1389، و همچنین ارائه گزارش فوق الذکر از سوی ایشان به معاون محترم پژوهشی مرکز جناب آقای مهندس حسین امین صدرآبادی در 24 اسفند 1389.

• درخواست گزارشی در خصوص مگ لو و راه آهن سریع السیر از سوی مدیر کل محترم مرکز تحقیقات و آموزش راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی از اینجانب در ظهر شنبه 13 خرداد ماه 1391 (حدود کمتر از یک سال پس از خروج اینجانب از راه آهن) جهت ارائه از سوی راه آهن به ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد پیش از مسافرت 4 روزه ایشان به کشور چین از 16 خرداد 1391 لغایت 19 خرداد 1391 به منظور آمادگی جهت رایزنی و عقد قرارداهای احتمالی مربوطه با این کشور.

• درخواست گزارشی در خصوص مگ لو از سوی مدیر کل محترم مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی از اینجانب و ارائه آن در 18 بهمن 1392 به ایشان جهت ارائه در اتاق فکر راه آهن (تشکیل و مدیریت اتاق فکر: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره راه آهن جناب آقای دکتر محسن پورسید آقایی)

 

همایش ها، کنفرانس ها و نشست ها:

پیشنهاد برگزاری همایشی در خصوص قطارهای سریع السیر در ایران با نام "اولین همایش بین المللی پیشرفت های اخیر در خصوص قطارهای سریع السیر" به مرکز تحقیقات راه آهن در شهریور 1388.

قبول پیشنهاد، استقبال و تمجید مدیر کل مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی از طرح پیشنهادی اینجانب مبنی بر برگزاری نشست های تخصصی (حداقل 20 نشست) در خصوص قطارهای سریع السیر در مرکز تحقیقات راه آهن با حضور وزارت خانه ها، استانداری ها، ارگان ها، سازمان و نهادهای دولتی، انجمن های علمی، اساتید دانشگاه و ... و دستور ایشان به رئیس گروه اطلاع رسانی مرکز تحقیقات سرکار خانم شادی صادق رای جهت انجام هماهنگی ها و اقدامات لازم در خصوص اجرای طرح فوق و انجام همکاری های لازم با اینجانب (20 مهر 1388). 

• دعوت رسمی از اینجانب برای شرکت در کنفرانس بین المللی راه آهن با موضوع و محوریت راه آهن سریع السیر در دانشگاه Illinois در Urbana-Champaign آمریکا در April 26-28, 2010، طی دعوت نامه رسمی مورخه 23 بهمن 1388 از سوی جناب آقای دکتر Kimberley Hagemann به اینجانب.

مشاهده دعوت نامه

 

• دعوت از اینجانب جهت شرکت (نظارت و اظهار نظر) در جلسه ای در خصوص راه آهن سریع السیر در سالن کنفرانس طبقه 16 ام ساختمان مرکزی راه آهن (حوزه مدیرعامل راه آهن) با حضور مدیران و معاونین راه آهن در عصر 16 خرداد 1389.

مشاهده اسامی شرکت کنندگان  

 

• دعوت رسمی از اینجاب برای شرکت در:

The 1st International Conference on Railway Engineering

High-speed Railway, Heavy Haul Railway and Urban Rail Transit
Beijing Jiaotong University, Beijing, China, August 20-21, 2010.

 

 

کارآموزی، پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد:

• انجام هماهنگی های لازم و اعلام حمایت مالی از پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران با موضوع و محوریت قطارهای سریع السیر (ریلی و مغناطیسی) طی نامه مورخ 15 دی 1388 اینجانب (به عنوان رئیس گروه قطارهای سریع السیر مرکز تحقیقات راه آهن) به دانشیار و رئیس جدید دانشکده مهندسی راه آهن سرکار خانم دکتر پریسا حسینی.

• معرفی و ارائه اسامی 14 تن از اساتید دانشگاهی در تاریخ 21 دی 1388 از سوی ایجانب به مرکز تحقیقات راه آهن جهت انتخاب به عنوان اساتید راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد و تز دکترا جهت همکاری با گروه قطارهای سریع السیر مرکز تحقیقات راه آهن در خصوص قطارهای سریع السیر، جهت حمایت مالی (کارشناسی ارشد تا سقف دو ميليون و چهارصد هزار تومان و تزهای دکترا تا سقف پنج ميليون تومان)، بنابه در خواست مدیریت محترم مرکز تحقیقات از کلیه رئیس گروه های مرکز از جمله اینجانب مبنی بر پیشنهاد و معرفی تعداد دلخواهی از اساتید دانشگاهی.

مشاهده اسامی مربوطه

 

• پیشنهاد، تهیه و ارائه جزئیات کامل چند ایده پایان نامه کارشناسی ارشد مرتبط با قطارهای سریع السیر در تاریخ 22 و 23 دی 1388 از سوی اینجانب به مرکز تحقیقات راه آهن جهت حمایت مالی از سوی مرکز (گروه قطارهای سریع السیر) بنابه در خواست مدیریت محترم مرکز تحقیقات از کلیه رئیس گروه های مرکز از جمله اینجانب مبنی بر پیشنهاد و ارائه تعداد دلخواهی از موضوعات مورد علاقه.    

ایده 1: مطالعه و بررسي معيارهاي طراحي زيرسازي راه آهن سريع السير

مشاهد فرم ایده 1

ایده 2: مطالعه و بررسي معيارهاي طراحي روسازي راه آهن سريع السير

مشاهد فرم ایده 2

ایده 3: تدوین استراتژی به کارگیری قطارهاي سریع السیر ريلي در ایران

مشاهد فرم ایده 3

ایده 4 (پیشنهاد جناب آقای دکتر داوود یونسیان، معاون پژوهشی و استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران.): کارایی و آنالیز حساسیت Trench در کاهش ارتعاشات ناشی از عبور قطارهای سریع السیر

مشاهد فرم ایده 4

4 فرم ایده فوق الذکر، عینا مشابه فرم های بالا در سایت مرکز تحقیقات راه آهن به نشانی ذیل نیز موجود است:

مشاهده فرم های فوق الذکر در سایت مرکز تحقیقات راه آهن

مشاهده پایان نامه های فوق الذکر در سایت دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

ایده های شماره 1 تا 3 در جلسه شورای پژوهشی 12 اردیبهشت 1389 با انجام برخی اصلاحات ذیل به تصویب نهایی رسید:

ایده 1:

- حذف بندهای 5 و 8 شرح خدمات

- جایگذینی عبارت "برآورد هزینه ها" به جای عبارت "ارائه راه کارها" در یند 7 شرح خدمات 

ایده 2:

- حذف بند 7 شرح خدمات

- جایگذینی عبارت "برآورد هزینه ها" به جای عبارت "ارائه راه کارها" در یند 6 شرح خدمات

- افزودن بندی به شرح خدمات مبنی بر: بررسی رواداری های هندسی در خطوط سریع السیر

ایده 3:

- حذف بندهای 2-4، 2-8، 3 و 4 شرح خدمات

• استاد مشاور پروژه کارشناسی جناب آقای مهندس جعفر نوروزی دانشجوی رشته برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد تحت عنوان "شبیه سازی سیستم تعلیق قطار مغناطیسی"، بر اساس مصوبه 28 فروردین 1389 جلسه شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد و ابلاغ رسمی آن به اینجانب طی نامه مورخ 30 فروردین 1389 از سوی معاون محترم پژوهشی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شاهد جناب آقای دکتر مهرداد رستمی مبنی بر انتخاب اینجانب به عنوان استاد مشاور پروژه کارشناسی فوق الذکر.  

• همکاری، مشاوره و ارائه اطلاعات مورد نیاز به جناب آقای مهندس علی یک قولی دانشجوی کارشناسی رشته برق گرایش قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در خصوص انجام تحقیقات در خصوص درس پروژه (در خصوص مگ لو)، بنابه در خواست مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه (دانشگاه مذکور) جناب آقای دکتر عبدالجلیل افروزی نیا از اینجانب طی نامه مورخ 16 اردیبهشت 1389 مبنی بر در خواست همکاری لازم با شخص نامبرده جهت جمع آوری اطلاعات، کتاب، استفاده از منابع و امکانات موجود و ... و همچنین بنا به درخواست شخص نامبرده طی نامه ضمیمه مورخ همان روز مبنی بر همکاری و ارائه اطلاعات در خصوص پروژه تحقیقاتی در خصوص موتورهای القایی خطی، طراحی و کاربرد این موتورها در قطارهای مگ لو و همچنین نحوه چگونگی طراحی و ساخت قطارهای مگ لو.    

• استاد مشاور پروژه کارشناسی جناب آقای مهندس هادی میدانی دانشجوی رشته برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد با موضوع موتورهای خطی مگ لو، بر اساس مصوبه 18 اردیبهشت 1389 جلسه شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد و ابلاغ رسمی آن به اینجانب طی نامه ای از سوی معاون محترم پژوهشی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شاهد جناب آقای دکتر مهرداد رستمی مبنی بر انتخاب اینجانب به عنوان استاد مشاور پروژه کارشناسی فوق الذکر. 

• درخواست رئیس دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران سرکار خانم دکتر پریسا تهرانی از اینجانب طی نامه مورخ 21 اردیبهشت 1389 آن دانشکده مبنی بر معرفی جناب آقای مهندس حمیدرضا فلاح رمضانی دانشجوی ورودی 1387 کارشناسی ارشد مهندسی راه آهن برقی آن دانشکده جهت همکاری و در اختیار قرار دادن اطلاعات فنی مرتبط با پروژه کارشناسی ارشد نامبرده با موضوع مگ لو تحت عنوان "طراحي و شبيه سازي كنترل ديناميك سيستم شناوري قطار مغناطيسي به منظور بهبود زمان تغييرات فاصله شكاف هوايي".

استاد راهنما: دكتر محمد علي صنديد زاده

استاد مشاور: دكتر بهمن قرباني واقعي

تاریخ دفاع: 8 آذر 1389

• درخواست رئیس دانشکده فنی کامپیوتر و اتوماسیون دانشگاه Cluj-Napoca کشور رومانی جناب آقای پروفسور Clement Festila از اینجانب طی نامه رسمی مورخ 25 اردیبهشت 1389 آن دانشگاه مبنی بر همکاری با یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد آن دانشکده جناب آقای مهندس Marius Abrudan در خصوص کنترل مقاوم قطارهای مغناطیسی (مگ لو) و در اختیار قرار دادن کد Matlab و همچنین بنابه در خواست دانشجوی نامبرده طی نامه های مورخ اردیبهشت 1389.

• همکاری، مشاوره و ارائه اطلاعات مورد نیاز به سرکار خانم نجمه صادق دانشجوی کارشناسی ورودی 1384 رشته فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه یاسوج بنا به درخواست مدیر محترم گروه فیزیک آن دانشکده جناب آقای دکتر بهروز واثقی از اینجانب طی نامه مورخه 15 تیر 1389 آن دانشکده مبنی بر معرفی دانشجوی نامبرده و درخواست همکاری در خصوص ارائه اطلاعات و استفاده از تجربیات و تحقیقات در راستای پروژه ایشان (در خصوص ساخت و طراحی سیستم مگ لو).

داور پروژه "ارزیابی وضعیت بالاست و تعیین زمان سرند بالاست بر اساس خروجی دستگاه GPR با الویت خطوط سریع السیر"

(داور: رد و یا امتیاز دهی 0 تا 100 و تعیین قیمت حمایت)

پروژه: پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجو: جناب آقای مهندس مهدی نوروزی (رشته مهندسی راه آهن گرایش خط و سازه های ریلی) ورودی 1387

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مسعود نصر آزادانی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مرتضی اسماعیلی مدیر گروه خط و سازه های ریلی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

بنا به در خواست جناب آقای دکتر مرتضی اسماعیلی مبنی بر حمایت مالی از پایان نامه فوق الذکر طی نامه مورخ 22 تیر 1389 آن دانشکده.

• به خدمت گرفتن سر کار خانم مهندس صدیقه ایمانی ورزقانی دانشجوی کارشناسی ورودی 1387 رشته مهندسی حمل و نقل ریلی راه آهن دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران (استاد راهنما: جناب آقای دکتر حمیدرضا احدی استادیار و عضو هیئت علمی آن دانشکده)، توسط اینجانب در گروه قطارهای سریع السیر مرکز تحقیقات راه آهن جهت گذراندن دوره کارآموزی به مدت 300 ساعت از 23 تیر 1389 الی 14 شهریور 1389 (موضوع انتخاب شده برای ایشان توسط اینجانب: در خصوص قطارهای سریع السیر ریلی)، بنا به درخواست مدیر محترم ارتباط با صنعت، استادیار و عضو هیئت علمی آن دانشکده جناب آقای دکتر مرتضی قارونی نیک طی نامه 8 تیر 1389 و بنا به در خواست مدیر کل محترم مرکز آموزش راه آهن جناب آقای مهندس حسین شاپوری طی نامه مورخه 22 تیر 1389 و تایید کارآموزی و ارزیابی و تکمیل فرم های مربوطه توسط اینجانب در خصوص عملکرد نامبرده طی نامه مورخه 15 شهریور 1389.  

• داور پروژه تحقیقاتی "طراحی و بهینه سازی یک موتو سنکرون خطی مغناطیس دائم سه فاز یک طرفه"

(آنالیز مغناطیسی و طراحی بهینه موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم)

(داور: رد و یا امتیاز دهی 0 تا 100 و تعیین قیمت حمایت)

جناب آقای دکتر آرش کیومرثی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه اصفهان

در قالب: پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجو: رضا غنائی، دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی 1387 مهندسی برق - قدرت، گرایش طراحی ماشین های الکتریکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

اساتید راهنما:

- دکتر آرش کیومرثی، گروه مهندسی برق، استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

- دکتر محمد عطائی، گروه مهندسی برق، استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

استاد مشاور:

- دکتر احمد دارابی، دانشیار دانشکده برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

بنا به در خواست جناب آقای دکتر آرش کیومرثی از اینجانب طی تماس تلفنی 27 تیر 1389 و همچنین بنا به درخواست مدیر محترم امور ارتباط با صنعت و هماهنگی تحقیقات جناب آقای دکتر امیرحسین نوارچیان مبنی بر حمایت مالی از طرح پیشنهادی فوق طی نامه مورخ 28 تیر 1389 آن دانشگاه.

و اعلام نظر به مدیریت محترم امور ارتباط با صنعت و هماهنگی تحقیقات دانشگاه اصفهان طی نامه مورخه 10 مهر 1389.

• همکاری، مشاوره و ارائه اطلاعات مورد نیاز به سرکار خانم مهندس فاطمه سادات مسعودی دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی 1387 رشته مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) (محل کار: شرکت بالاست) بنا به درخواست مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر جناب آقای دکتر مجید عطائی پور از اینجانب طی نامه مورخه 29 تیر 1389 آن دانشگاه مبنی بر معرفی دانشجوی نامبرده و درخواست همکاری در خصوص ارائه اطلاعات در راستای پروژه ایشان (در خصوص ارزیابی اقتصادی قطارهای پر سرعت).

• همکاری، مشاوره و ارائه اطلاعات مورد نیاز به جناب آقای مهندس علیرضا شمس زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام خمینی در خصوص سمینار در خصوص مگ لو و همچنین انتخاب پایان نامه در خصوص مگ لو توسط اینجانب برای ایشان، بنابه در خواست جناب آقای دکتر محمودرضا کی منش (عضو هیئت علمی آن دانشگاه، معاون طرح و توسعه دانشگاه پیام نور و قائم مقام سابق راه آهن) از اینجانب طی نامه مورخه 26 مرداد 1389 مبنی بر در خواست همکاری های لازم با شخص نامبرده.

• همکاری و ارائه مشاوره به یکی از اعضای تیم تشکیل یافته در خصوص مگ لو در دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران زیر نظر جناب آقای دکتر بهمن قرباني واقعي استادیار آن دانشکده، به نام آقای مهندس احمدرضا بذرافشان ابرقوئی دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های ریلی، بنابه درخواست نامبرده، و رئیس دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران سرکار خانم دکتر پریسا تهرانی از اینجانب طی نامه مورخ 9 شهریور 1389 آن دانشکده مبنی بر معرفی نامبرده جهت همکاری و در اختیار قرار دادن اطلاعات فنی مرتبط.

داور و ناظر پروژه "کنترل اثرات نویز ناشی از تماس چرخ و ریل در قطارهای سریع السیر".

(داور: رد و یا امتیاز دهی 0 تا 100 و تعیین قیمت حمایت

ناظر: نظارت بر نحوه انجام کار با اعمال اصلاحات، رد و یا تایید کلیه گزارشات ارائه شده) 

پروژه: پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجو: سرکار خانم مهندس زینب یاسری نژاد

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد علی رضوانی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

داوران:

1- جناب آقای دکتر داوود یونسیان، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

2- جناب آقای دکتر ملاطفی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

حمایت کننده: مرکز تحقیقات راه آهن، بنا به در خواست جناب آقای دکتر محمد علی رضوانی مبنی بر حمایت مالی از پایان نامه فوق الذکر طی نامه مورخ 25 آبان 1389 آن دانشکده و تصویب نهایی در جلسه شورای پژوهشی 6 دی 1389 مرکز تحقیقات راه آهن.

و همچنین همکاری اینجانب در تهیه، تدوین و اصلاح عنوان و شرح خدمات پایان نامه فوق الذکر

• همکاری، مشاوره و ارائه اطلاعات مورد نیاز به جناب آقای کیوان شجاعی قندشتنی دانشجوی رشته مهندسی برق - کنترل و جناب آقای علی لطفی دانشجوی رشته مهندسی برق - قدرت موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سجاد (در مشهد) در خصوص انجام مطالعات و تحقیقات در خصوص پروژه آنها تحت عنوان "بررسی مدل های مختلف قطارهای مغناطیسی شناور و کنترل آن"، بنابه در خواست معاون آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر محمد حسین زارعی از اینجانب طی نامه مورخ 12 اردیبهشت 1390 مبنی بر در خواست صدور دسنور مساعدت و همکاری جهت استفاده از منابع موجود و همچنین بنا به درخواست اشخاص نامبرده طی تماس ها و نامه های متعدد.

داور و ناظر پروژه "تدوین استراتژی بکارگیری قطارهای سریع السیر ریلی در جمهوری اسلامی ایران"

پروژه: پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجو: جناب آقای مهندس محسن حمیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور ساری

استاد راهنما: جناب آقای دکتر زین العابدین رحمانی، استادیار دانشگاه پیام نور ساری 

استاد مشاور: جناب آقای دکتر حسن زیاری، ریاست عالی دانشگاه پیام نور

حمایت کننده: مرکز تحقیقات راه آهن، بنا به در خواست سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز ساری جناب آقای دکتر سید حسن صالح نژاد طی نامه مورخ 29 اردیبهشت 1390 آن دانشگاه.

انتخاب اینجانب به عنوان داور و ناظر: در جلسه شورای پژوهشی مورخه 7 خرداد 1390

توضیحات تکمیلی: این پایان نامه جزء پایان نامه های پیشنهادی اینجانب در مرکز تحقیقات راه آهن بوده است که به نامبرده جهت انتخاب و انجام توسط اینجانب پیشنهاد و معرفی گردید:

پیشنهاد، تهیه و ارائه جزئیات کامل این پایان نامه توسط اینجانب در مرکز تحقیقات راه آهن: در تاریخ 22 و 23 دی 1388

تصویب این پایان نامه: در جلسه شورای پژوهشی 12 اردیبهشت 1389

 

 

همکاری با نیروهای متخصص، تیزهوشان، نخبگان و مخترعین:

• ارزیابی و بازدید از پروژه "طراحی و ساخت سیستم کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال (Active Magnetic Bearing) با استفاده از Proximity Sensor" در دانشکده مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی زیر نظر دکتر سید بهروز قضاتی به درخواست معاون پژوهشی مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای مهندس حسین امین صدر آبادی از اینجانب، در خرداد 1388، پیرو نامه مورخه 16 اردیبهشت 1388 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی جناب آقای دکتر پیمان صالحی به مرکز تحقیقات راه آهن مبنی بر درخواست همکاری ها و هماهنگی های لازم جهت بررسی های بیشتر و بازدید از پروژه جهت ادامه پروژه تا اتمام فاز صنعتی.

مشاهده تصاویر مربوط به دستگاه

 

• آموزش، در اختیار قرار دادن اطلاعات و منابع مورد نیاز، ارائه مشاوره و همکاری به عنوان دبیر راهنما با سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در ارائه سمینار مگ لو دانش آموزان تیزهوش و ساخت ماکت در خصوص مگ لو بنابه در خواست مدیر مرکز آموزشی فرزانگان زینب (س) شهر ری در 5 آبان 1388. (دانش آموزان تیزهوش سال سوم دبیرستان رشته ریاضی-فیزیک: سرکار خانم زینب محمدی و سرکار خانم پریسا نجات)

• نظارت و ارزیابی بر طرح پشنهادی جناب آقای مهندس کریم قنبری با موضوع "کنترل نیروی گریز از مرکز قطار توسط نیروی مغناطیسی" بازگشت به نامه مورخ 29 مهر 1387 انجمن مخترعین کشور به مرکز تحقیقات راه آهن مبنی بر ارزیابی آن و سپس مجددا با طرح پیشنهادی "ساخت ربات برای جلوگیری از واژگونی متحرک های ریلی" بازگشت به نامه مورخ 16 اسفند 1388 صندوق حمایت از پژوهشگران کشور به مرکز تحقیقات راه آهن مبنی بر ارزیابی آن.

لازم به ذکر است که این طرح پیشنهادی از سوی مدیر گروه خط و سازه های ریلی دانشکده مهندسی راه آهن جناب آقای دکتر مرتضی اسماعیلی طی نامه مورخ 27 خرداد 1388 به ریاست محترم مرکز حمایت از مخترعین و مبتکرین بسیجی جناب آقای مهندس شهبازی با موضوع حمایت از طرح تحقیقاتی با عنوان "طراحی و ساخت سامانه جلوگیری از واژگونی متحرک های ریلی" و طی نامه مورخ 23 تیر 1388 به ریاست محترم بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری جناب آقای دکتر واعظ زاده با موضوع "ریز هزینه های سامانه جلوگیری از واژگونی متحرک های ریلی" ارسال شده بود.    

• همکاری، مشاوره و ارائه اطلاعات مورد نیاز به جناب آقای محمد حسین خوش اندام مخترع و دانش آموز آموزشگاه بزرگسالان ایثارگران قم، بنابه در خواست جناب آقای حمیدرضا سلطانی مسئول پژوهش سرای دانش آموزی پروفسور حسابی اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 قم از اینجانب طی نامه مورخه 9 آبان 1389 مبنی بر در خواست همکاری های لازم با شخص نامبرده جهت تحقیق در خصوص سیستم های شناور مغناطیسی قطارهای سریع السیر.

• همکاری، مشاوره و ارائه اطلاعات مورد نیاز به جناب آقای میلاد زارع، مخترع و دانشجوی رشته الکترونیک دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای بوشهر، بنا به درخواست رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر اسکندر بهروزی و معاون محترم آموزشی و دانشجویی جناب آقای دکتر نصر الله دشتی زاده از اینجانب طی نامه مورخه 29 آبان 1391 مبنی بر معرفی دانشجوی نامبرده و درخواست همکاری در خصوص قطارهای مغناطیسی.

 

 

سایر همکاری ها:

• ارائه هزاران بار خدمات مشاوره به ارگان ها و سازمان های مختلف، مدیران ارشد بخش های دولتی و خصوصی، اساتید دانشگاه ها، انجمن های علمی، کارمندان و شاغلین، دانشجویان، محصلین و سایر علاقمندان، در خصوص مگ لو و در ارتباط با زمینه های مختلف از جمله پروژه های تحقیقاتی، سمینارها و پایان نامه های دانشجویی، مقاله نویسی، سخنرانی، و ... از طرق مختلف از جمله ملاقات های حضوری، تماس های تلفنی، ارسال ایمیل و پیام کوتاه

ملاقات های متعدد حضوری و خصوصی با معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راه آهن جناب آقای دکتر حسن زیاری در خصوص مگ لو و قطارهای سریع السیر ریلی بنا به درخواست ایشان از بهار 1387 در دفتر ایشان در ساختمان مرکزی راه آهن تا پایان مسئولیت ایشان در راه آهن در مهر 1388.

• ملاقات های حضوری و خصوصی متعدد با هر یک از مدیران مختلف راه آهن و برخی شرکت های خصوصی در مورد قطارهای سریع السیر ریلی و مگ لو در دوران خدمت در راه آهن جمهوری اسلامی ایران از جمله:

1- رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل راه آهن جناب آقای دکتر حسن زیاری

2- مدیر کل مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای مهندس نوذر ابراهیمی لامع

3- مدیر کل محترم دفتر امور اقتصادی و سرمایه گذاری راه آهن جناب آقای مهندس عاشوری  

4- مدیر کل محترم دفتر مرکزی و امور مجامع راه آهن جناب آقای بنیامبن شکوه فر

5- مدیر کل محترم دفتر مرکزی و امور مجامع راه آهن جناب آقای مهنس زرافشان

6- مدیر کل روابط عمومی راه آهن جناب آقای مهدی حاجیان

7- مدیر کل ارتباط و علائم راه آهن جناب آقای مهندس نوذر ابراهیمی لامع  

8- مدیر کل دفتر تشکیلات و روش های راه آهن جناب آقای سید مرتضی علی احمدی

9- مدیر کل محترم مرکز تحقیقات راه آهن جناب آقای دکتر سید محمد سادات حسینی

10- مدیر کل محترم دفتر مرکزی و امور مجامع راه آهن جناب آقای مهندس مهدی جدیدی میاندشتی

11- مدیر عامل قطار شهری تبریز و حومه جناب آقای مهندس عبابافی

12- مدیرعامل شرکت لانیز جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم

• ملاقات حضوری با رئیس جمهور محترم کشور جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد و گفتگو با ایشان در خصوص    مگ لو در عصر روز جمعه مورخ 88/3/8 واقع در تهران - شهرک محلاتی - میدان بسیج - بلوار بسیج - مسجد انصار. (با حضور فرزند ایشان, وزیر امور اقتصادی دارایی جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی, پروفسور حمید مولانا,  و ... ) و همچنین ملاقات حضوری و خصوصی با جناب آقای مسعود زریبافان معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران.  

• ملاقات های حضوری و خصوصی و تماس های تلفنی مستقیم دو طرفه با وزیر محترم راه و ترابری جناب آقای دکتر حمید بهبهانی در خصوص مگ لو و قطارهای سریع السیر ریلی در دفتر ایشان در ساختمان وزارت راه و ترابری در:

1- ظهر روز یکشنبه مورخه 26 مهر 1388 (ملاقات حضوری و خصوصی)

2- ظهر روز 22 آذر 1388 (ملاقات حضوری و خصوصی)

3- ظهر روز دوشنبه مورخ 3 خرداد 1389 (ملاقات حضوری و خصوصی)

4- ظهر روز سه شنبه مورخ 4 خرداد 1389 (تماس تلفنی مستقیم از سوی ایشان)

5- ظهر روز شنبه 22 خرداد 1389 (ملاقات حضوری و خصوصی)

6- صبح روز یکشنبه 30 خرداد 1389 (ملاقات حضوری و خصوصی)

• درخواست معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راه آهن جناب آقای مهندس عبدالعلی صاحب محمدی (استاندار سابق هرمزگان) جهت ملاقات حضوری با اینجانب در خصوص مگ لو طی نامه مورخه 20 آبان 1388. 

• درخواست های مکرر مدیر کل محترم روایط عمومی راه آهن جناب آقای مهدی حاجیان از اینجانب در 9 تیر 1389 و 18 مهر 1389 و ... مبنی بر قرار دادن لینک سایت مگ لو اینجانب در سایت راه آهن جمهوری اسلامی ایران.

• درخواست مدیرعامل شرکت مهندسی ایفارس جناب آقای مهندس کبیری از اینجانب در 31 اردیبهشت 1392 برای انجام پروژه ای در خصوص تحلیل، طراحی و ساخت سیستمی برای حرکت براده از داخل لوله با کنترل مسیر حرکت و سرعت آن

  

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه مربوطه

کلمات کلیدی: حمید یعقوبی سرای، حمید یعقوبی، یعقوبی سرای، یعقوبی

مگ لو، مگلو، ماگلو، قطار مغناطیسی، شناوری مغناطیسی

راه آهن سریع السیر، قطار سریع السیر، قطار تندرو، رکورد سرعت

مهندسی، عمران، راه آهن، راه و ترابری، حمل و نقل

 

 

استفاده و هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این سایت بدون ذکر منبع، علاوه بر جنبه غیر اخلاقی آن، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
پست الکترونیکی: info@maglev.ir


© April, 2008, Maglev.ir. All Rights Reserved.