سوابق در دانشگاه جامع علمی کاربردی

 


 


• معاون پژوهشی در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران
(از فروردین 1395 تا کنون)
با حکمی از سوی ریاست محترم مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جناب آقای دکتر ایرج ابطحی (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف)

 

معاون فرهنگی در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران (از فروردین 1395 تا کنون)

با حکمی از سوی ریاست محترم مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جناب آقای دکتر ایرج ابطحی

 

رئیس دفتر کارآفرینی در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران (از اریبهشت 1395 تا کنون)  

با حکم نهایی از سوی ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران جناب آقای دکتر رامین حاجی خانی (استاد تمام) در 21 تیر 1395 به مدت دو سال (با تایید دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی کل کشور)

پیرو:

- پیرو نامه مورخ 22 فروردین 1395 معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی به روسای محترم واحدهای استانی، موسسات و مراکز آموزش علمی کاربردی با موضوع تشکیل کمیته کارآفرینی استان و دفاتر کارآفرینی مراکز 

- با حکمی از سوی ریاست محترم مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جناب آقای دکتر ایرج ابطحی:

طی نامه مورخ 1 اردیبهشت 1395 (به مدت دو سال با بلامانع بودن تمدید حکم و به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس)

- و معرفی به ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران جناب آقای دکتر رامین حاجی خانی:

طی نامه مورخ 5 اردیبهشت 1395 جناب آقای دکتر ایرج ابطحی (به مدت دو سال با بلامانع بودن تمدید حکم و به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس)

- مجددا پیرو نامه های مورخ 5 اردیبهشت و 8 خرداد 1395 معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی به روسای محترم واحدهای استانی، موسسات و مراکز آموزش علمی کاربردی با موضوع معرفی دبیر کمیته کارآفرینی استان و مسئولین دفاتر کارآفرینی مراکز

- و مجددا معرفی به ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران جناب آقای دکتر رامین حاجی خانی:

طی نامه مورخ 8 اردیبهشت 1395 جناب آقای دکتر ایرج ابطحی (به مدت دو سال با بلامانع بودن تمدید حکم و به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس)

- و پیرو نامه های 27 تیر و 5 مرداد 1395 ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران جناب آقای دکتر رامین حاجی خانی به روسا و سرپرستان محترم مراکز آموزش علمی کاربردی استان تهران در خصوص ارسال اطلاعات مربوط به مسئولین دفاتر کارآفرینی

 

عضو کمیته انتخاب اساتید نمونه در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران (از فروردین 1395 تا کنون)

- انتخاب اساتید نمونه: در جلسه 1 اردیبهشت 1395 کمیته

- شرایط انتخاب استاد نمونه (طی نامه های مورخ 28 فروردین 1395 و 7 اردیبهشت 1395 ریاست محترم استان تهران):

زمان تقدیر: طی مراسمی در هفته معلم

نحوه معرفی در هر مرکز آموزشی: به ازای هر 50 استاد یک استاد و حداکثر سه استاد

اعضای کمیته: رئیس، معاون پژوهشی، معاون دانشجویی، معاون فرهنگی، معاون آموزشی، مدیران گروه های آموزشی، مدیر آموزش و سه تن از اساتید صاحب نظر و با سابقه با انتخاب رئیس

- ارسال اسامی اساتید نمونه به ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران جناب آقای دکتر رامین حاجی خانی: طی نامه مورخ 8 اردیبهشت 1395

 

سرپرست مدیرگروه ها در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران (از اریبهشت 1395 تا کنون)

- بنابه دستور معاون محترم دانشجویی و اداری مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جناب آقای دکتر غلامعلی قرائی در 20 اردیبهشت 1395

- کلیه مدیرگروه ها در تمامی رشته ها

 

سرپرست انجمن های علمی در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران (از اریبهشت 1395 تا کنون)

- بنابه دستور معاون محترم دانشجویی و اداری مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جناب آقای دکتر غلامعلی قرائی در 20 اردیبهشت 1395

- انجمن های علمی شامل اساتید و دانشجویان

 

مسئول شناسایی، ارزیابی، انتخاب و معرفی اساتید برجسته در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران (از اریبهشت 1395 تا کنون)

- بنابه دستور معاون محترم دانشجویی و اداری مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جناب آقای دکتر غلامعلی قرائی در اردیبهشت 1395

- پیرو نامه مورخ 11 اردیبهشت 1395 ریاست محترم استان تهران به روسا و سرپرستان محترم مراکز آموزش علمی کاربردی استان تهران با موضوع تهیه بانک اطلاعاتی از اساتید برجسته

 

مسئول شناسایی، ارزیابی، انتخاب و معرفی دانشجویان ممتاز در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران (از اریبهشت 1395 تا کنون)

- بنابه دستور معاون محترم دانشجویی و اداری مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جناب آقای دکتر غلامعلی قرائی در 20 اردیبهشت 1395

- دانشجویان ممتاز اول تا سوم در تمامی رشته ها

- برخورداری از تخفیف های ثبت نام، عضویت در جلسات هم اندیشی و ...

- و پیرو نامه های مورخ 1 خرداد، 17 خرداد، 23 خرداد، 2 تیر و 19 تیر 1395 (5 اطلاع رسانی) معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران به روسای محترم موسسات و مراکز آموزش علمی کاربردی استان تهران

- و انتخاب یک دانشجوی نمونه و معرفی به استان در 21 تیر 1395

 

مسئول برگزاری امتحانات و انتخاب مراقبین در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران (از اریبهشت 1395 تا کنون)

- بنابه دستور معاون محترم دانشجویی و اداری مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جناب آقای دکتر غلامعلی قرائی در 23 اردیبهشت 1395

- امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

 

 

 

مشاهده عکس در دانشگاه

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه مربوطه

 
 

 

 

استفاده و هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این سایت بدون ذکر منبع، علاوه بر جنبه غیر اخلاقی آن، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
پست الکترونیکی: info@maglev.ir© April, 2008, Maglev.ir. All Rights Reserved.