اعضای کمیته فنی (کمیته راهبردی) راه آهن سریع السیر تهران - مشهد

(تعداد جلسات:  6 جلسه رسمی و بیش از ده ها جلسه غیر رسمی)

87/6/3، 87/6/10، 87/8/7، 87/8/12، 87/11/13، 87/11/27

 

 

1- جناب آقای دکتر حسن زیاری، معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راه آهن (رئیس کمیته)

2- حمید یعقوبی سرای، مشاور دفتر مرکزی و امور مجامع راه آهن در امور قطارهای سریع السیر (دبیر و عضو دائم کمیته در کلیه جلسات رسمی و غیر رسمی)

3- جناب آقای دکتر عامری، معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری (عضو موقت کمیته)

4- جناب آقای مهندس فلاح، مشاور استاندار خراسان رضوی جناب آقای دکتر محمد جواد محمدی زاده (رئیس فعلی سازمان حفاظت محیط زیست) (عضو موقت کمیته) (عضو موقت کمیته)

5- جناب آقای دکتر عطرچیان (عضو موقت کمیته)

6- جناب آقای دکتر محمودرضا کی منش، قائم مقام راه آهن (عضو موقت کمیته)

7- جناب آقای مهندس علی محمد قلی ها، معاون فنی راه آهن (عضو موقت کمیته)

8- جناب آقای دکتر سعید محمدزاده، ریئس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور مترا (عضو موقت کمیته)

9- جناب آقای دکتر جبارعلی ذاکری (عضو موقت کمیته)

10- جناب آقای دکتر عطاپور (عضو موقت کمیته)

11- جناب آقای مهندس قربانعلی بیک، مجری طرح برقی کردن راه آهن تهران - مشهد (عضو موقت کمیته)

12- جناب آقای مهندس نوذر ابراهیمی لامع، مدیر کل مرکز تحقیقات راه آهن (عضو موقت کمیته)

13- جناب آقای مهندس عبابافی، مدیر عامل قطار شهری تبریز و حومه (عضو موقت کمیته)

14- جناب آقای مهدی حاجیان، معاون دفتر مرکزی و امور مجامع راه آهن (عضو موقت کمیته)

 

 

 

کلمات کلیدی: حمید یعقوبی سرای، حمید یعقوبی، یعقوبی سرای، یعقوبی

مگ لو، مگلو، ماگلو، قطار مغناطیسی، شناوری مغناطیسی

راه آهن سریع السیر، قطار سریع السیر، قطار تندرو، رکورد سرعت

مهندسی، عمران، راه آهن، راه و ترابری، حمل و نقل

 

 

 استفاده و هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این سایت بدون ذکر منبع، علاوه بر جنبه غیر اخلاقی آن، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
پست الکترونیکی: info@maglev.ir


© April, 2008, Maglev.ir. All Rights Reserved.